Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Doradztwo

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego , technikum, branżowej szkoły I stopnia.

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/zalacznik-nr-1-lo-technikum-branzowa-szkola-i-stopnia-2024-2025.pdf

%d