Samorząd

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Nelly Gierałt kl. 8c

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
Jan Szeląg kl. 8d

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

mgr Beata Kielawa

mgr Anna Jurek

BlogSU