Samorząd

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Igor Łątka kl. 8c

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
Julia Piątek kl. 8c

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

mgr Beata Kielawa

mgr Marta Mazurkiewicz

BlogSU