Samorząd

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
Aleksandra Urbanik kl. 7c

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 
Michał Gawryał kl. 7b

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: 

mgr Beata Kielawa

mgr Marta Mazurkiewicz

BlogSU