Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

rok szkolny 2023/2024

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 27 lutego 2023 r. do 31 marca 2023 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Opacka)  oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Fotografia (30×42 mm).
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  3. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły należy złożyć w terminie od 19 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.
  5. Prosimy nie wpisywać uwag dotyczących wyboru wychowawcy, takie zgłoszenia/wnioski będą zwracane.

Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły (termin złożenia od 19 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r.)