Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Tuchowie 

rok szkolny 2020/2021

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 02 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Opacka)  oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 
09 marca 2020 roku, o godzinie 1700  w Szkole Podstawowej w Tuchowie, przy ul. Jana Pawła II 6 w sali nr 15.

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Fotografia (30×42 mm).
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  3. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  4. Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  5. Orzeczenie lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły należy złożyć w terminie od 16 kwietnia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane!

 

Regulamin rekrutacji do klasy I SP w Tuchowie

Regulamin rekrutacji do klasy I sportowej o profilu ogólnorozwojowym SP w Tuchowie

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i klas I

Oświadczenie woli składane od 16 kwietnia 2020 do 20 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie kandydata z obwodu szkoły

Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych

Wniosek o przyjecie kandydata do kl I spoza obwodu szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej