Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

rok szkolny 2022/2023

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W TUCHOWIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 01 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć w sekretariacie szkoły
w godzinach od 800 do 1500

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Fotografia (30×42 mm).
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  3. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  4. Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  5. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawianie sportu (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły należy złożyć w terminie od 20 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r.
  7. Prosimy nie wpisywać uwag dotyczących wyboru wychowawcy, takie zgłoszenia/wnioski będą zwracane.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji rekrutacji do klasy I sportowej o profilu ogólnorozwojowym

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych w ramach rekrutacji do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły (termin złożenia od 20 do 22 kwietnia 2022 r.)