Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

rok szkolny 2024/2025

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 26 lutego 2024 r. do 29 marca 2024 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Opacka)  oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500.

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Wniosek o wydanie mLegitymacji (zdjęcie biometryczne w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5MB i wymiarach minimum 492×633 pikseli przesłać na adres mlegitymacja@sptuchow.tuchow.pl opisanego imieniem i nazwiskiem ucznia).
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  3. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  4. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły należy złożyć w terminie od 15 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.
  5. Prosimy nie wpisywać uwag dotyczących wyboru wychowawcy, takie zgłoszenia/wnioski będą zwracane.

Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do stołówki szkolnej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły (termin złożenia od 15 kwietnia 2024r. do 19 kwietnia 2024r.)

Wniosek o wydane mLegitymacji