Procedury COVID-19

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Od 25 maja br.  przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Załącznik nr 1 do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Załącznik nr 2 do procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Komunikat MEN