Nauczyciele

Nauczyciele

Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie

rok szkolny 2021/2022

Imię i Nazwisko Przedmiot
Józef Wzorek Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Staszica w Tuchowie
informatyka

Wanda Siwek Vice Dyrektor SP

wychowanie fizyczne

Alicja Płachno Vice Dyrektor SP 

matematyka

Anna Bałut język angielski, zajęcia logopedyczne
Aneta Bałut matematyka
Bernadeta Baran historia, wos, edukacja dla bezpieczeństwa 
Marta Chruściel-Zoń edukacja wczesnoszkolna
Dorota Cich wychowawca świetlicy
Wiesław Cieśla muzyka, tyflopedagogika
Natalia Czachor wychowanie fizyczne
Aneta Dynak  matematyka 
Elżbieta Fryzowska edukacja wczesnoszkolna
Renata Gąsior język polski
ks. Alfons Górowski religia
Krzysztof Gut wychowanie fizyczne
Beata Gut – Lisak historia, plastyka
Magdalena Hońdo język angielski
ks. Marcin Górski religia
Urszula Jackowicz /urlop/ przyroda, geografia
Anna Jantoń wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Justyna Jaworska-Lipka język angielski, doradztwo zawodowe, WDŻwR, WOS
Anna Jurek edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Łukasz Jurek wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe
Grażyna Kajmowicz wychowawca świetlicy, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne
Ewa Kawa edukacja wczesnoszkolna
Beata Kielawa pedagog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Maria Knapik  przyroda, geografia, wychowawca świetlicy
Katarzyna Krupa bibliotekarz, wychowawca świetlicy
Anna Kwaśny matematyka
Małgorzata Lekarczyk biologia
Stanisław Maniak plastyka
Marta Mazurkiewicz matematyka
Jadwiga Moździerz edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne
Maria Myśliwiec język polski
Beata Ogiela edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne
Magdalena Olszewska edukacja wczesnoszkolna
Dorota Pierz zajęcia socjoterapeutyczne
Piotr Pierzchała fizyka, chemia
Barbara Potok edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Renata Przęczek edukacja wczesnoszkolna
Aneta Rzeszutko język angielski 
Klaudia Sajdak język polski, nauczyciel wspomagający
Katarzyna Skrzyniarz język polski
Małgorzata Solarz chemia
Paulina Stachura-Buś język angielski 
Anna Stanuch-Madej język polski
Katarzyna Stelmach język angielski 
Dorota Surmacz matematyka
Anna Szeląg język polski
Renata Szeląg bibliotekarz
Alicja Szpak informatyka, technika
Beata Wantuch język niemiecki
Barbara Witalis – Ślaga /urlop/ język polski
Anna Wójcik edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Ryszard Wrona wychowanie fizyczne
o. Paweł Zyskowski CSsR religia
 Łukasz Archamowicz zajęcia rozwijające 
s. Małgorzata Marcinek religia
 Katarzyna Wojtanowska nauczyciel wspomagający
Magdalena Igielska – Bakulińska nauczyciel wspomagający
Agnieszka Mitoraj nauczyciel wspomagający
Patrycja Piekarz nauczyciel wspomagający