Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Bezpłatne podręczniki

Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przysługuje uczniom klas I – VIII szkół podstawowych.

 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego dyrektor szkoły podstawowej może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.