Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Rekrutacja Erasmus+

*Aktualizacja 17.11.2023r.

Ostateczna lista zakwalifikowanych opiekunów grupowej mobilności uczniów w projekcie „Zielone światło dla uczenia w podróży”.

*Aktualizacja 13.11.2023r.

Lista rankingowa zakwalifikowanych opiekunów grupowej mobilności uczniów w projekcie „Zielone światło dla uczenia w podróży”

*Aktualizacja 07.11.2023r.

Aneks do Szczegółowego terminarza rekrutacji do projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży” w programie Erasmus +

Aneks do Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży” w programie Erasmus + o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071665 realizowanego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA OPIEKUNA GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW W PROJEKCIE ERASMUS+ „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY”

 

*Aktualizacja 27.02.2023r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY” W PROGRAMIE ERASMUS+

*Aktualizacja 20.02.2023r.

LISTA RANKINGOWA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY” W PROGRAMIE ERASMUS+ oraz LISTA REZERWOWA UCZESTNIKÓW

*Aktualizacja 10.02.2023r.

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY”

*Aktualizacja 27.01.2023r.

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW KURSÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY” O NUMERZE 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071665 W PROGRAMIE ERASMUS +

*Aktualizacja 20.01.2023r.

LISTA RANKINGOWA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW KURSÓW I SZKOLEŃ

 

Regulamin Rekrutacji uczestników projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży” w programie Erasmus +

Szczegółowy terminarz rekrutacji do projektu „Zielone światło dla uczenia w podróży” w programie Erasmus +

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA – KANDYDATA NA UCZESTNIKA GRUPOWEJ MOBILNOŚCI UCZNIÓW W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA NA UCZESTNIKA KURSÓW I SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W PROJEKCIE „ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCZENIA W PODRÓŻY”