Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Zamówienia publiczne

AKTUALIZACJA-> Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Aktualizacja

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie”.

Data publikacji: 2022-12-21

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: tryb podstawowy na...Read More »


  • Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów”.

Wyniki postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty i oświadczenie (docx)

Formularz oferty i oświadczenie (pdf)

Klauzula informacyjna