Zamówienia publiczne

 

  • Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów”.

Wyniki postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz oferty i oświadczenie (docx)

Formularz oferty i oświadczenie (pdf)

Klauzula informacyjna