Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościZamówienia publiczne

AKTUALIZACJA-> Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Aktualizacja

Informacja o unieważnieniu postępowania cz. 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Zakup i dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie”.

Data publikacji: 2022-12-21

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy e-zamówienia, link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bda0eca5-8120-11ed-b4ea-f64d350121d2

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

 

%d