Doradztwo zawodowe

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zapraszają uczniów klas ósmych Państwa szkoły do wzięcia udziału w Wirtualnym Dniu Otwartym w ZSEO.
W związku z panująca epidemią zrezygnowaliśmy z organizacji Dnia Otwartego w klasycznej formie. Mimo tego pragniemy zaprosić uczniów klas ósmych do naszej szkoły wykorzystując do tego współczesną...Read More »


Doradztwo zawodowe -> Zarządzenie MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy ósmoklasistów to zapoznania się zarządzeniem MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie nowych terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-19-20-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-maja-2020-r/

 

Kalkulator punktów – jak obliczyć punkty do szkoły średniej?

...Read More »

Wirtualne Dni Otwarte Szkoły im. Szczepanika

Plakat LO (maj 2020)-1

Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała, że uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, mają ograniczone możliwości uczestniczenia w utrwalonych dotychczas formach zapoznawania się z ofertą szkół ponadpodstawowych.

Szkoła Szczepanika, wychodząc na wprost potrzebom i oczekiwaniom ósmoklasistów, stworzyła dla Nich przestrzeń wirtualną, blog – DNI OTWARTE SZKOŁY SZCZEPANIKA, w której uczniowie...Read More »


Doradztwo zawodowe w naszej szkole

Linki do stron, na których znajdziesz informacje o zawodach

https://mapakarier.org/paths

https://zawodowi.com.pl/

https://barometrzawodow.pl/

 

Szkoły ponadpodstawowe w Tuchowie:

Liceum Ogólnokształcące im Mikołaja Kopernika http://www.lo-tuchow.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ( CKZiU)  http://ckziu.tuchow.pl/

 

Szkoły ponadpodstawowe powiatu tarnowskiego

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w...Read More »


Dla ósmoklasisty - oferty szkół ponadpodstawowych

Plakat LO (maj 2020)-1

 

Oferty edukacyjne szkół ponadpodstawowych.