Hymny

Hymny

Hymn Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica

Myśmy przyszłością narodu, więc
uczmy się pilnie i chętnie.
A potem zobaczysz, że u nas też
będzie dostatnio i pięknie. – /bis/

Hymn Zespołu Szkół w Tuchowie

Chcemy wiedzieć, chcemy umieć,
aby kiedyś lepiej żyć.
Szkoła wskaże nam kierunek,
ale trzeba mądrym być.

Chcemy cieszyć się i bawić,
to przywilej młodych lat.
Niechaj szkoła nam pokaże,
jak zbudować z marzeń świat.

Nasze życie w naszych rękach,
dajmy szansę nowym dniom.
Świat bez wojen i przemocy,
to nasz dom, spokojny dom.