Szkoła Podstawowa w Tuchowie

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica znajduje się przy ulicy Jana Pawła II 6 w Tuchowie. W latach 2008-2017 szkoła podstawowa wchodziła w skład Zespołu Szkół. W tych latach w budynku szkoły podstawowej mieściło się Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego, które w latach 1999-2008 zajmowało pomieszczenia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchów przy ul. Jana Pawła II 6 znajduje się Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica. Uchwała wynika z wprowadzenia nowego ustroju szkolnego. Z dniem 1 września 2017 r. każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa obejmująca klasy I–VI stała się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą klasy I–VIII.

Klasy drugie i trzecie Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego zostały włączone w struktury Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica.

Dzieci i młodzież naszej szkoły uczą się w pięknym, dużym trzypiętrowym budynku, który w ostatnich latach został gruntownie wyremontowany. Przy szkole podstawowej mieści się nowoczesna pełnowymiarowa hala sportowa, w której uczniowie mają zajęcia wychowania fizycznego, zdobywają pierwsze miejsca w zawodach sportowych i uczestniczą w różnych uroczystościach. Jednak nie zawsze tak było.

Oto krótka najpierw historia Szkoły Podstawowej:

Historia szkoły w Tuchowie rozpoczyna się w XIV w. Otóż powstanie szkoły przy tuchowskim kościele parafialnym może być bliskie lokacji miasta (1340). Patronat nad nią sprawowali właściciele Tuchowa- benedyktyni z Tyńca. Pierwsza źródłowa wzmianka o szkole pochodzi od Jana Długosza (1470). Do końca XVI w. szkołę utrzymywali mieszczanie, a od 1596 r. obowiązek utrzymania nauczyciela przejął proboszcz od kościoła św. Jakuba. Szkoła elementarna w Tuchowie była jedną ze 170 szkół parafialnych w kraju. O istnieniu szkoły świadczą określenia: scholae, rector scholae, magister scholae oraz minister i clecha. Przejawem rosnącej świadomości wartości wykształcenia wśród mieszczan były liczne zapisy mieszkańców na rzecz przyszłego kształcenia swoich synów. Albowiem w XV w. wśród studentów Uniwersytetu Krakowskiego było 5 żaków, a w XVI – już 12. Na uwagę zasługuje Marcin Melaniusz, który po studiach w 1616 r. został proboszczem w Tuchowie. Był założycielem fundacji umożliwiającej zdobycie wyższego wykształcenia przez 2 tuchowskich uczniów. Prawo wyznaczania tychże uczniów przysługiwało proboszczom i burmistrzom tuchowskim. Zapis ten funkcjonował do 1803 r., kiedy to austriackie władze odebrały Uniwersytetowi prawo dysponowania własnymi funduszami.

W XVIII w. upadek gospodarczy spowodowany działaniami wojennymi i epidemiami przyczynił się do upadku oświaty. W Tuchowie w 1748 r. budynek szkolny był spalony, nie było kierownika szkoły ani uczniów. Dopiero w 1766 r. pojawiła się szkoła parafialna. Po 1772 r., kiedy Tuchów znalazł się pod zaborem austriackim, powstała szkoła trywialna (1789 lub 1799). Uczęszczanie do szkoły stało się obowiązkowe dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Dzieci uczyły się religii, historii biblijnej, czytania po niemiecku i polsku, pisania po polsku i niemiecku, rachunków oraz zasad gospodarstwa. Nauczyciele kształcili się na kursie preparandów organizowanym przez szkoły główne. W 1855 r. język polski powrócił do szkół, stając się zwykłym przedmiotem nauczania. Językiem wykładowym pozostał niemiecki. W 1867 r. Ustawa Sejmu Krajowego Galicji wprowadziła język polski jako wykładowy.

Ustawa z dnia 2 maja 1873 r. mówiła o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół ludowych i obowiązku posyłania do nich dzieci. W Tuchowie zamiast szkoły trywialnej wprowadzono szkołę czteroklasową, wybudowaną z inicjatywy ks. Antoniego Siemieńskiego. Uczył w niej jeden nauczyciel. Potem szkoła się rozrastała, przybyło uczniów i nauczycieli. Szkoła mieściła się w trzech budynkach. Nauczyciele kształcili się w bezpłatnych czteroletnich państwowych seminariach.

W roku szkolnym 1914/1915 nauka odbywała się przez trzy tygodnie, przez osiem miesięcy nie było jej wcale. 14 czerwca wznowiono zajęcia. Odbywały się pod gołym niebem. Szybko ich zaniechano z powodu niskiej frekwencji.

W 1916 r. powstała dwuklasowa szkoła na Wołowej. W 1917 r. tuchowska szkoła stała się szkołą pięcioklasową. Nauka odbywała się w czterech różnych budynkach. Kierownikiem był Adolf Wojtanowski. W 1918 r. powstała siedmioklasowa szkoła powszechna, jednakowa dla wszystkich dzieci bez względu na status społeczny i majątkowy. Okólnikiem z dnia 2 czerwca 1926 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie wprowadziło nazwę „siedmioklasowa szkoła powszechna im. S. Staszica”. W 1936 r. została wybudowana przy ulicy 3 Maja dwupiętrowa szkoła. Kierownikiem został Leopold Kluger.

Wiele miejsca w nauczaniu poświęcano rozwijaniu uczuć patriotycznych, a symbole państwowe należało otaczać szczególnym szacunkiem. Organizowano uroczystości związane z wielkimi postaciami: marszałkiem Józefem Piłsudskim, patronem szkoły Stanisławem Staszicem, królem Bolesławem Chrobrym, poetą Juliuszem Słowackim, św. Stanisławem Kostką, gen. Józefem Bemem, pisarzem Henrykiem Sienkiewiczem. Ponadto zwracano uwagę na zachowanie uczniów w szkole. Oceny z zachowania obniżano za: nieposłuszeństwo, krnąbrność, ubliżanie gospodarzowi klasy, lekceważący stosunek do nauczycieli, wałęsanie się wieczorem, kradzież, opuszczanie nauki. Dzieci uczono zamiłowania do czystości i higieny osobistej. W szkole istniały organizacje uczniowskie: Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej, Szkolna Kasa Oszczędności, Spółdzielnia uczniowska, Liga Morska i Kolonialna, Polski Czerwony Krzyż, Krucjata Eucharystyczna, Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. W 1961 r. wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. A w 1999 r. – szkołę sześcioklasową.

Obecnie przy ulicy Jana Pawła II stoi w pełni zmodernizowany i wyremontowany trzypiętrowy budynek, który z daleka przyciąga swoim wyglądem: nową elewacją, dachem. Obok szkoły w 2002 r. została oddana do użytku nowa pełnowymiarowa hala sportowa. Przy szkole znajdują się dwa miejsca parkingowe dla rodziców uczniów niepełnosprawnych. Szkoła posiada windę.

W szkole uczniowie zdobywają wiedzę i osiągają wysokie wyniki nauczania. Zdobywają tytuły laureatów i finalistów w konkursach przedmiotowych. Rozwijają zainteresowania artystyczne i sportowe. Uczniowie nie mają sobie równych w zawodach sportowych na wszystkich szczeblach, począwszy od gminnego, skończywszy na międzynarodowym. Od 1979 r. uczniowie ćwiczą judo. Sekcję judo założył Marek Srebro – pasjonat i nauczyciel tej dyscypliny sportu, obecnie dyrektor MOSiR-u. Z sukcesami działają sekcje: piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa stołowego i szachów.

Co wyróżnia naszą szkołę? Ważne inicjatywy podejmowane w szkole. Są lub były to:

 • Dziecięcy teatrzyk „Samoradzik” działał w szkole od 1997 do 2002 r. Skupiał on 15 uczniów z klas pierwszych, drugich i piątych. Prezentował programy kabaretowe, dostarczając humoru, zabawy, a tym samym rozrywki. Uświetniał uroczystości szkolne, środowiskowe, gminne i powiatowe. Włączał się także w akcje charytatywne na rzecz środowiska i gminy. Łącznie przedstawił 52 programy z różnych okazji.
 • Zespół teatralny „Fantazja” wystawił musicale: „Trzewiki szczęścia”, „O Kasi, co gąski zgubiła”, „Czerwony Kapturek”, „Hej, na Krakowskim Rynku” oraz przedstawienia: „Piórnik”, „Uczone białogłowy Moliera” oraz okolicznościowe przedstawienia z okazji świąt narodowych i ostatnio „Zygmunt z Bobowej gości Władysława Jagiełłę w 1419 r.” z okazji 670-lecia lokacji miasta Tuchowa na Przeglądzie Widowisk Historycznych. Teatrzyk występował na scenie teatru L. Solskiego w Tarnowie, w Filharmonii Krakowskiej, w DK w Myślenicach.
 • Konkursy (niektóre od 27 lat) pod patronatem biblioteki szkolnej:

– „W krainie baśni” dla klas IV – „W Akademii Pana Kleksa” dla klas IV- „Z mitologią za pan brat” dla klas V – „Wyprawa do Afryki” dla klas V – „Z Tomkiem Wilmowskim w krainie kangurów” dla klas VI – „Rycerskie ślubowanie” dla klas VII (obecnie I gimnazjum) – „Czy znasz twórczość Tolkiena?” dla klas VI – „Europa naszym wspólnym domem” dla klas VI (O Unii Europejskiej i kulturze narodów Europy) – „Wiem wszystko” dla klas VI – ,,Szkolny Konkurs Recytatorsko-Plastyczny poświęcony twórczości ks. Jana Twardowskiego’’ dla klas III-VI’’.

Ponadto w 2005 r. biblioteka była organizatorem sympozjum naukowego poświęconego szkolnictwu w Tuchowie. Odbyła się wtedy promocja książki Pawła Juśki „Historia szkolnictwa powszechnego w Tuchowie w okresie II Rzeczpospolitej”. Od 2003 r. odbywa się też impreza dla klas IV: „Beania, czyli otrzęsiny”.

 • Zostały przeprowadzone projekty międzyprzedmiotowe: – „Zdrowy styl życia- przeciw alkoholowi, papierosom i narkotykom” dla klas VI (2003).

– „A to Polska właśnie” dla klas V (2004)- „Cztery pory roku. Jesień” dla klas VI (2005).

 • Wydanie tomiku wierszy „Janowi Pawłowi II. Dzieci Szkoły Podstawowej w Tuchowie” ( w 2006 r. na I rocznicę śmierci Ojca Świętego).
 • W szkole działa zespół wokalny.
 • Od 2008 r. Szkoła Podstawowa im. St. Staszica bierze udział w projekcie „Już pływam”. 30 dzieci nie umiejących pływać ma możliwość korzystania z darmowych wyjazdów na basen do Tarnowa, gdzie pod okiem instruktorów uczą się i doskonalą swoje umiejętności pływackie. Projekt ma również na celu promocję zdrowego i aktywnego wypoczynku, wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Od 2013 r. szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej.
 • Od 2015 r. w maju odbywa się Piknik Szkolny. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym uznaniem w środowisku lokalnym.
 • Uczniowie biorą udział w licznych akcjach charytatywnych, dążąc w ten sposób do realizowania pozytywnych wartości: prawdy, miłości, wrażliwości na potrzeby innego człowieka. Czynnie uczestniczą w starannie przygotowywanych akademiach szkolnych i uroczystościach lokalnych oraz projektach przedmiotowych i tematycznych.
 • Uczniowie od kilkunastu lat wyjeżdżają na Zieloną Szkołę nad Morze Bałtyckie.
 • W szkole znajduje się świetlica. Godziny pracy świetlicy zostały dostosowane do potrzeb pracujących rodziców. Ze zmodernizowanej stołówki rozchodzą się pyszne zapachy domowych obiadów po całej szkole. W odnowionym gabinecie pielęgniarki środowiskowej można uzyskać pomoc medyczną. Pedagog szkolny pomoże w rozwiązaniu trudnych problemów. W szkole zatrudniony jest też logopeda, który pracuje z dziećmi z zaburzeniami mowy.
 • Sale lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt audiowizualny, co wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. Powstała profesjonalna pracownia językowa, dwie pracownie komputerowe oraz dwie szatnie szkolne dla uczniów. Każdy uczeń posiada indywidualną szafkę.

Od 1 września 2015 roku został wprowadzony dziennik elektroniczny, wspierający proces edukacji, pełniejszy nadzór nad postępami w pracy uczniów, monitorujący frekwencję i wspomagający komunikację z rodzicami, jak również usprawniający pracę nauczycieli.

Autorem artykułu, który prezentuje historię Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica, jest mgr Renata Gąsior

 

 

 

 

 

Adres: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie
  ul. Jana Pawła II  6
  33-170 Tuchów
 tel/fax. 14 652 52 20
 
 
e-mail: sptuchow@sp.tuchow.pl