Kalendarz Szkolny

Wydarzenie Data
I OKRES 01 września 2021 – 14 stycznia 2022 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
Wpis ocen okresowych do e-dziennika. Do 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek)
II OKRES 17 stycznia – 24 czerwca 2022 r.
Ferie zimowe 17 – 30 stycznia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty – język polski 24 maja 2022 r.

– matematyka 25 maja 2022 r.

– j .obcy 26 maja 2022 r.

Piknik szkolny 21 maja 2022 r. sobota
Wpis przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 25 maja 2022 r.
Wpis ocen  rocznych i końcowych. 14 czerwca 2022 r.
Dzień Sportu Szkolnego 21 czerwca 2022 r.
Święto Patrona Szkoły Podstawowej 22 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Wakacje!!! 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

W roku szkolnym 2021/2022 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów:

  • Dzień 12 listopada 2022 r. (piątek)
  • Dzień 7 stycznia  2022 (piątek)
  • Dzień 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
  • Dzień 24 maja 2022 (wtorek) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 25 maja 2022 (środa) – egzamin ósmoklasisty  (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 26 maja 2022 (czwartek) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 17 czerwca 2022 (piątek)