Kalendarz Szkolny

Wydarzenie Data
I OKRES 01.IX.2022 r. – 20.I.2023 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 01.IX. 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.XII.2022r.- 31.XII.2022r.
Wpis ocen okresowych do e-dziennika. 16. I. 2023 r.
II OKRES 23.I – 23.VI.2023 r.
Ferie zimowe 30.I.2023r. – 12.II.2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06.IV.2023r. – 11.IV.2023r.
Egzamin ósmoklasisty – język polski 23 maja 2023 r.

– matematyka 24 maja 2023 r.

– j .obcy 25 maja 2023 r.

Piknik szkolny 20.V. 2023 r. sobota
Wpis przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych 25.V.2023 r.
Ostateczny termin poinformowania uczniów i rodziców o ocenach rocznych i końcowych 01.VI 2023 r.
Wpis ocen rocznych i końcowych. 15.VI 2023 r.
Dzień Sportu Szkolnego 19.VI. 2023 r.
Święto Patrona Szkoły Podstawowej 20.VI.2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.VI.2023 r.
Wakacje!!! 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

W roku szkolnym 2022/2023 ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów:

  • 31 października 2022 r. /poniedziałek/
  • 28 kwietnia 2023 r. /piątek/
  • 02 maja 2023 r. /wtorek/
  • 23 maja 2023 r. /wtorek/ – egzamin ósmoklasisty (próbny egzamin dla uczniów klas siódmych)
  • 24 maja 2023 r. /środa/ – egzamin ósmoklasisty (próbny egzamin dla uczniów klas siódmych)
  • 25 maja 2023 r. /czwartek/ – egzamin ósmoklasisty (próbny egzamin dla uczniów klas siódmych)
  • 09 czerwca 2023 r. / piątek/
  • 21 czerwca 2023 r. /środa/