Szkoła Podstawowa w Tuchowie

O projekcie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Eco-green light for learning in travel (Zielone światło dla uczenia w podróży)

Numer projektu: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071665

Okres realizacji: 31 grudnia 2022r. – 29 czerwca 2024r. 

Kwota dofinansowania: 36 600 euro

 

Cele:  

*Podniesienie kompetencji językowych z języka angielskiego uczniów i nauczycieli *Doskonalenie kadry i uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komputerowych

*Kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów naszej szkoły

*Rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli i pracowników szkoły

 

Grupa docelowa: 

W odniesieniu do grupowej mobilności uczniów: uczniowie obecnych klas IV i V

W mobilności, po procesie rekrutacji weźmie, udział 18 uczniów

Harmonogram działań:

  • 2023 (cały rok) współpraca z zagranicznymi rówieśnikami na platformie wirtualnej
  • I połowa 2024 r. rekrutacja do mobilności i mobilność do Hiszpanii, Słowacji i Rumunii.

 

W odniesieniu do kursów i szkoleń – 9 nauczycieli i pracowników szkoły.

Harmonogram działań:

  • realizacja kursów – 2023 r.