Informacje

Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

Konsultacje 04 listopada 2021 r., 02 grudnia 2021 r.; 03 marca 2022 r.; 07 kwietnia 2022 r.; 02 czerwca 2022 r.

Zebrania do 15 września 2021 r.; 14 stycznia 2022 r.; 07 kwietnia 2022 r. – tylko dla rodziców uczniów klas 8; 05 maja 2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów:

  • 12 listopada 2021 r. /piątek/
  • 07 stycznia 2022 r. /piątek/
  • 02 maja 2022 r. / poniedziałek/
  • 24 maja 2022 r. /wtorek/ – egzamin ósmoklasisty (próbny egzamin dla uczniów klas siódmych)
  • 25 maja 2022 r. /środa/ – egzamin ósmoklasisty (próbny egzamin dla uczniów klas siódmych)
  • 26 maja 2022 r. /czwartek/ – egzamin ósmoklasisty (próbny egzamin dla uczniów klas siódmych)
  • 17 czerwca 2022 r. / piątek/

 

Konsultacje 04 listopada 2021 r., 02 grudnia 2021 r.; 03 marca 2022 r.; 07 kwietnia 2022 r.; 02 czerwca 2022 r.

Zebrania do 15 września 2021 r.; 14 stycznia 2022 r.; 07 kwietnia 2022 r. – tylko dla rodziców uczniów klas 8; 05 maja 2022 r.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Ubezpieczenie EDU PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OPCJA OCHRONA PLUS INTERRISK TU S.A. VIG SZKOŁA PODSTAWOWA W TUCHOWIE 2021/2022

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:00

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

Dowozy uczniów

Dowóz uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem:

Dowozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 07:20

– Kielanowice – godz: 7:35

Odwozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 14:15

– Kielanowice – godz: 14:30

Harmonogram pracy pedagoga

Pedagog szkolny: mgr Beata Kielawa

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego:

– poniedziałek – 08:00 – 12:30

– wtorek – 09:30 – 14:00

– środa – 08:00 – 11:30

– czwartek – 08:00 – 12:00

– piątek – 08:00 – 12:00