Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Informacje

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Zebrania  14 września 2023 r., godz. 16:30; 30 listopada 2023 r.; 18 stycznia 2024 r.; 25 kwietnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów:

  • Dzień 02, 03 listopada 2023 r. (czwartek, piątek)
  • Dzień 02 stycznia 2024 r. (wtorek)
  • Dzień 14 maja 2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty ( klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 15 maja 2024 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 16 maja 2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty (klasy siódme piszą próbny egzamin)
  • Dzień 31 maja 2024 r. (piątek)
  • Dzień 19 czerwca 2024 r. (środa)
  • Dzień 02 maja 2024 r. (czwartek), który będzie odpracowany na pikniku szkolnym 18 maja 2024 r.

W tym dniu szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Ze względów organizacyjnych, rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, zgłaszają na piśmie – do wychowawcy klasy – konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem wolnym.

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW

Ubezpieczenie EDU PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:00

Biblioteka szkolna

PONIEDZIAŁEK:     7.30 – 14.30

WTOREK:                   7.30 – 15.30

ŚRODA:                        7.30  – 15.00

CZWARTEK:              7.30 – 14.00

PIĄTEK:                      7.30 – 13.00

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Dowóz uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem:

Dowozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 07:20

– Kielanowice – godz: 7:35

Odwozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 13:30

– Kielanowice – godz: 14:30

Harmonogram pracy pedagoga

Pedagog szkolny: mgr Beata Kielawa

poniedziałek 8.00-12.00,
wtorek 8.00-12.30,
środa 8.00-12.00,
czwartek 8.00-12.30,
piątek 9.00-12.00

Harmonogram pracy psychologa szkolnego

Pedagog szkolny: mgr Joanna Sikorska

czwartek 8.00-13.30,
piątek 8.00-13.30