Informacje

Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Konsultacje i zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00

Konsultacje 

  • 07.11.2019 r.;  05.12.2019 r.;  05.03.2020 r;  02.04.2020 r.

Zebrania

  • 19.09.2019 r.;  23.01.2020 r.; 05.03.2020 r. (rodzice uczniów klas 8);  07.05.2020 r.

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:30

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

Dowozy uczniów

Dowóz uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem:

Dowozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 7:15

– Kielanowice – godz: 7:30

Odwozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 13:35

– Kielanowice – godz: 14:25

Harmonogram pracy pedagoga

Pedagog szkolny: mgr Beata Kielawa

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego:

– poniedziałek – 09:00 – 13:30

– wtorek – 08:00 – 11:30

– środa – 08:00 – 13:30

– czwartek – 10:30 – 14:30

– piątek – 08:00 – 10:30