Informacje

Terminy konsultacji i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Konsultacje i zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00

Konsultacje 

  • 05.11.2020 r.;  03.12.2020 r.;  04.03.2021 r.; 08.04.2021 r..

Zebrania

  • do 16.09.2020 r.;  21.01.2021 r.; 08.04.2021 r. (rodzice uczniów klas 8);  06.05.2021 r.

Ubezpieczenie EDU PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie jest czynna

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 16:00

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 16:00

Dowozy uczniów

Dowóz uczniów odbywa się od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem:

Dowozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 7:20

– Kielanowice – godz: 7:35

Odwozy /codziennie/

– Wołowa – godz: 13:30

– Kielanowice – godz: 14:30

Harmonogram pracy pedagoga

Pedagog szkolny: mgr Beata Kielawa

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego:

– poniedziałek – 08:00 – 12:30

– wtorek – 08:00 – 11:30

– środa – 08:00 – 12:30

– czwartek – 08:30 – 13:30

– piątek – 08:00 – 10:30