Szkoła Podstawowa w Tuchowie

Doradztwo

AktualnościDoradztwo

Dla ósmoklasistów -> oferty szkół ponadpodstawowych

LO Tuchów http://www.lo-tuchow.pl/index.php/rekrutacja CKZiU Tuchow https://ckziu.tuchow.pl/ ZSOiZ Gromnik: http://zsoiz.gromnik.pl/# ZSO ( Szczepanik) https://www.youtube.com/watch?v=nRFo-DdwNDU&feature=youtu.be https://dniotwarteszkolyszczepanika.blogspot.com/ https://zso.tarnow.pl/index.php/rekrutacja/oferta-2018-2019 XVI LO https://youtube.com/playlist?list=PLOKmUBUTW1VAYgg2DnF1TYN4d-HV1E5xM https://www.facebook.com/16lotarnow/ https://www.instagram.com/xvilotarnow/

Read More
Doradztwo

Dla ósmoklasistów -> Najpopularniejsze zawody w Polsce, od a do z.

https://interviewme.pl/blog/lista-zawodow https://mapakarier.org/ http://zswaganowice.pl/attachments/article/185/02_tabela%20-%20Swiat%20zawodow.pdf https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc http://spacerdokariery.pl/category/zawody/ https://interviewme.pl/blog/lista-zawodow https://psz.praca.gov.pl/documents/10240/54723/Alfabetyczny%20indeks%20zawod%C3%B3w%20do%20KZiS%20%28Dz.%20U.%2028.08.14%2C%20poz.%201145%29.pdf/d934d871-e988-482a-8000-2e0ac01b4687

Read More