Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

KONKURS LITERACKI PN. „WIERSZ O BIBLIOTECE, KSIĄŻCE, CZYTELNICTWIE”

Zachęcamy do udziału w KONKURSIE LITERACKIM PN. „WIERSZ O BIBLIOTECE, KSIĄŻCE, CZYTELNICTWIE”

Regulamin konkursu

I. Organizator:

Biblioteka szkolna we współpracy wychowawcą  kl. 5b

II. Cele :

Konkurs ma na celu: rozwijanie i propagowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,

Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży poprzez pokazanie własnej twórczości.

III. Przedmiot konkursu:

* Konkurs polega na zredagowaniu wiersza , którego treść związana jest z biblioteką, książką, czytelnictwem. Ponadto zadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojego autorskiego wiersza ustnie w formie recytacji.

* W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (samodzielnie napisane)

* Wiersze konkursowe mogą być dowolnej długości

* Uczestnik może zgłosić do konkursu i zaprezentować jeden wiersz.

Dopuszcza się zredagowanie i prezentację wiersza w parach.

IV. Warunki uczestnictwa.

1.     Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

2.     Warunkiem uczestnictwa jest ustne zaprezentowanie autorskiego wiersza w szkolnej bibliotece w SP w Tuchowie oraz dostarczenie do biblioteki wiersza w na kartce A4 (wersja elektroniczna mile widziana) 3 dni przed datą prezentacji wierszy.

3.     Recytacja prezentowanych wierszy zostanie utrwalona w formie wideo i udostępniona na fb szkoły.

V. Termin prezentacji prac konkursowych

1.     Prezentacje wierszy odbywać się będą 23 kwietnia 2024r. od godz.8.45. (może ulec zmianie) w czytelni biblioteki.

VI. Zasady przyznawania nagród

1.     Wyboru laureatów dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów w kategoriach klasy 1-4, 4-6 i 7-8 po 3 miejsca

2.     Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:

– zgodność wiersza z tematem,

– wartość literacka,

– poprawność,

– treść i zasób słownika dla danego wieku ( podczas oceny wierszy nie będą brane pod uwagę kryteria związane z wartością recytacji: dykcja, intonacja, interpretacja itp.)

3. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

 

23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 02 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci

%d