Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

XIII DZIECIĘCE IGRZYSKA SPORTOWE DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLIC OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH GMINY TUCHÓW .

DYSCYPLINY:

1 TENIS STOŁOWY -gry indywidualne
2 HALOWA PIŁKA NOŻNA

REGULAMIN
T.ST-07.02.2023.(wtorek) godz.14.00 Hala MOSiR
Uczestnicy – Kat. I Dziewczęta klasy VIII,VII,VI
Chłopcy klasy VIII,VII,VI
Kat II Dziewczęta V kl. i młodsze
Chłopcy V kl. i młodsi
Zgłoszenia- każdej świetlicy po 3 dz. 3 chł. w każdej kategorii (12 dzieci), do dnia 27.01.2023r. (piątek) Odroniec Jerzy 502480910, Paweł Jantoń 604223135 lub 14 6525700 (MOSiR) lub e-mail mosir@tuchow.pl
Nagrody-medale, dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsce I-III w każdej kategorii.
Organizator zapewnia dowóz do Tuchowa, oraz napoje i drożdżówki.
Opiekunowie w sprawie dowozu dzwonią do do koordynatorów zawodów Pawła Jantonia kom. 604223135 i Jerzego Odrońca kom. 502480910 lub do Dyrektora MOSIR do dnia 27.01.2023 r.
Rakietki we własnym zakresie , obowiązuje obuwie zmienne (halówki, tenisówki, trampki.)

H.P.N.-09.02.2023 (czwartek) godz. .14.00 Hala MOSiR
Uczestnicy -repr. świetlic klasy VIII i młodsi (5+1,4 rez.)-max. 10 zawodników.
Stroje szkolne , obuwie własne (halówki, trampki)
Zgłoszenia ilościowe uczestników do 27.01.2023 r .telefonicznie lub e-mailem j.w.
Nagrody-medale, dyplomy za I-III i nagrody rzeczowe
Zapewniamy dowóz oraz napoje i drożdżówki.
Opiekunowie w sprawie dowozu dzwonią -j.w.

ORGANIZATORZY:
MOSiR, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rada Osiedlowa- Tuchów Lewobrzeżny, Dom Kultury w Tuchowie. Młodzieżowa Rada Gminy

%d