Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościEco-green light for learning in travel

Przygodę z Erasmusem+ czas zacząć…

Nasza szkoła rozpoczęła właśnie realizację kolejnego projektu międzynarodowego, tym razem w programie Erasmus +. Projekt naszej szkoły o numerze 2022-1-PL01-KA122-SCH-000071665 otrzymał dofinansowanie w wysokości 36 600 euro i obejmuje działania rozłożone na 18 miesięcy. Są to: grupowa mobilność uczniów, a także kursy i szkolenia dla kadry. Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2024 roku. 

Tytuł projektu “Eco-green light for education in travel” stawia akcent części działań na ekologię. To w tej dziedzinie będą realizowane działania grupy uczniów naszej szkoły, którzy pracować będą z rówieśnikami ze szkół partnerujących w Hiszpanii, Słowacji i Rumunii. Współpraca będzie toczyła się częściowo w przestrzeni wirtualnej (między innymi przez spotkania online, realizację projektowych zadań i wymianę prac), i zwieńczona będzie mobilnościami do tych trzech krajów w pierwszej połowie 2024 roku. Dzięki temu uczniowie będą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje, z akcentem na kompetencje językowe, cyfrowe i osobiste. Na pewno cennym doświadczeniem będzie współpraca w międzynarodowym towarzystwie, a dla grupy uczniów możliwość wyjazdu zagranicznego. Do udziału w projekcie zaprosimy uczniów obecnych klas IV i V. 

Projekt “Eco-green light for education in travel” zakłada też edukację nauczycieli i pracowników szkoły. W trakcie projektu łącznie 9 osób odbędzie kursy zagraniczne w 3 różnych dziedzinach w Hiszpanii oraz w Islandii. Pozwoli to na rozwój zawodowy i osobisty nauczycieli i pracowników, co mamy nadzieję przełoży się też na nowe dobre praktyki i rozwój naszej szkoły.

Wszystkie informacje związane z projektem będzie można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce ERASMUS + “Eco-green light for learning in travel”.

Zespół ds. Realizacji Projektu

%d