Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zajęcia rewalidacyjne: co to za zajęcia i dla kogo są organizowane?

Zajęcia rewalidacyjne to osobne zajęcia dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Samo pojęcie rewalidacja pochodzi z języka łacińskiego (revalidus) i oznacza „znów mocny”. Odnosi się więc do działania zmierzającego do wzmocnienia potencjału ucznia, by móc wesprzeć te obszary, które są słabsze, zmniejszone przez pewną niedoskonałość ciała lub umysłu.

Dzięki świetnie wyposażonej sali, uczniowie mogą rozwijać na zajęciach swój kulinarny talent.
Uczestnictwo w takich zajęciach pozytywnie wpływa nie tylko na samodzielność, ale przede wszystkim na samopoczucie – dostarcza wiary we własne możliwości.

Zajęcia rewalidacyjne mogą być terapeutyczne, korekcyjne i usprawniające. Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Anna Jurek

Fotorelacja z zajęć

%d