Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Projekt edukacyjny „Na Baśniowej Górze”

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Na Baśniowej Górze”. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych naszej szkoły, a udział w nim jest DOBROWOLNY.

W ramach projektu uczniowie będą otrzymywać dodatkowe zadania do wykonania. Tematem przewodnim są baśnie – te, poznawane w szkole, jak również te, z którymi uczniowie sami się zapoznają. Dlatego też wszystkie zadania będą związane z bohaterami i wydarzeniami baśniowymi. Do wykonania będą zadania z języka polskiego, angielskiego i matematyki. Do projektu można dołączyć w każdej chwili. Uczniowie mogą wykonać wszystkie proponowane zadania lub tylko te, które ich zainteresowały. Dla dzieci, które zaangażują się we wszystkie zadania projektowe przewidziane są dodatkowe nagrody.

Projekt zakończy się konkursem z „Akademii Pana Kleksa”.

 

Cele projektu:

–  zaproponowanie dzieciom innej formy spędzenia wolnego czasu niż gry komputerowe,

– rozwijanie czytelnictwa,

–  rozwijanie kreatywności,

Zasady oceniania i sprawdzania prac projektowych:

Każde zadanie powinno być przekazane w formie wskazanej w regulaminie. Zdjęcia należy przesłać na podany adres mailowy, prace plastyczne przynieść do biblioteki szkolnej.

– Każde zdjęcie musi być PODPISANE imieniem, nazwiskiem oraz klasą. Musi być również podany TYTUŁ BAŚNI I POSTAĆ, jaką praca/zdjęcie przedstawia.

– Pod uwagę będą brane tylko pracy tych uczniów, którzy wykonali dokładnie polecenie zadania.

– Każda praca plastyczna musi być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz klasą, tak aby dane ucznia były widoczne na zdjęciu.

– mailowe w TYTULE wiadomości muszą posiadać następujące informacje

w kolejności: KLASA, IMIĘ DZIECKA,

Prace należy przesyłać na adres: nabasniowejgorze@gmail.com

 Dla uczniów, którzy wykonają wszystkie zadania, przewidziane są nagrody.

Koordynatorzy projektu: Katarzyna Skrzyniarz, Katarzyna Krupa, Paulina Stachura-Buś

Autorzy zadań: Katarzyna Skrzyniarz, Paulina Stachura-Buś, Dorota Surmacz

 

Poniżej przedstawiamy zadania na styczeń, luty i marzec.

 

Styczeń/ luty:

  1. JĘZYK POLSKI: wykonaj ze śniegu postać z dowolnej baśni. Wielkość „bałwana” nie jest istotna, ważne, by przedstawiał postać z dowolnej baśni. Zrób dwa zdjęcia – rzeźby śniegowej z podpisem (w podpisie ma się pojawić nazwa postaci oraz tytuł baśni, z jakiej pochodzi) oraz drugie zdjęcie – siebie ze swoją rzeźbą. Prześlij obydwa zdjęcia.
  2. JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI: z dostępnych w domu zabawek stwórz scenkę (makietę) ilustrującą wybraną baśń. Niczego nie kupuj, wykorzystaj to, co masz w domu. Brakujące elementy można dorysować i dołączyć do makiety. Zrób 2 zdjęcia – jedno z podpisem (w podpisie ma się pojawić tytuł baśni), drugie z Tobą. Podpisz elementy makiety w języku angielskim przypinając/kładąc obok karteczki z nazwami. Prześlij obydwa zdjęcia. 
  3. MATEMATYKA: narysuj baśniową krainę lub baśniową postać tak, aby na Twoim rysunku było jak najwięcej prostych prostopadłych i równoległych. Rysuj przy pomocy linijki i ekierki. Rysunek pokoloruj tak, aby linie prostopadłe i równoległe były dobrze widoczne. Nadaj swojej pracy tytuł, umieść w widoczny miejscu nazwisko autora, zrób zdjęcie i wyślij. Swoją pracę przekażesz nauczycielce matematyki.

Marzec

  1. JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI: z dostępnych w domu materiałów przygotuj strój wybranej postaci z baśni lub makietę zamku. Ważne, byś niczego nie kupował. Można wykorzystać ubrania, papier, tektury, folie i wszystko, na co Ci wyobraźnia pozwoli. Następnie zrób zdjęcie swojej pracy i podpisz (w podpisie stroju ma się pojawić nazwa postaci, dla której przewidziany jest strój oraz tytuł baśni, z jakiej pochodzi). Zdjęcie albo wydrukuj, albo przerysuj kontury tego, co na nim jest na kartkę A4 i podpisz części ubioru lub części zamku (pomieszczenia) w języku angielskim. Prześlij dwa zdjęcia – stroju lub zamku i ich opisu. Nie zapomnij podpisać prac!
  2. JĘZYK POLSKI/ANGIELSKI: narysuj komiks na podstawie wybranej baśni (pamiętaj, by się na nim podpisać). Ten komiks zrób również w wersji angielskiej. Pamiętaj o użyciu krótkich, prostych zdań. Komiks w wersji angielskiej nie musi mieć takiej samej treści jak komiks w wersji polskiej. Przynieś prace do biblioteki szkolnej.
  1. MATEMATYKA: wymyśl 2 zadania matematyczne o treści nawiązującej do znanych Ci baśni. Każde zadanie zapisz starannie na oddzielnej kartce A4, rozwiąż je na tej kartce, zapisz odpowiedź. Ozdób kartkę w sposób nawiązujący do treści zadania, umieść też swoje nazwisko. Wykonaj zdjęcia, podpisz i wyślij. Prace przekaż nauczycielce matematyki.

Dalsza część zadania niebawem..

Zapraszamy do zabawy!

%d