Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, iż odbiór zaświadczeń zawierających szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy w piątek 08 lipca w sekretariacie szkoły.

Harmonogram odbioru zaświadczeń:

Klasa 8A – w godzinach od 08.30 do 09.00

Klasa 8B – w godzinach od 09.00 do 09.30

Klasa 8C – w godzinach od 09.30 do 10.00

Klasa 8D – w godzinach od 10.00 do 10.30

Jeśli odbiór zaświadczeń nie będzie możliwy w/w terminie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Zaświadczenia absolwenci odbierają osobiście, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

%d