Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

,,Być narodowi użytecznym’’, czyli Święto Patrona Szkoły

22 czerwca 2002 roku w Domu Kultury odbyło się Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Tuchowie.

Podczas akademii uczniowie klas czwartych zaprezentowali w formie inscenizacji życie i twórczość Stanisława Staszica.

Nasz patron urodził się 6 listopada 1755 r. w Pile, w epoce oświecenia, w wieku, który ,,rozumem się szczycił’’.

Uczył się w seminarium duchownym. Gdy został księdzem, wyjechał na studia zagraniczne do Paryża i studiował nauki przyrodnicze i fizyczne. Prowadził badania geologiczne i geograficzne. Został też wybrany ministrem w Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Nadzorował produkcję kopalń i hut, regulację rzek, budowy dróg, zorganizował Korpus Górniczy.

Dzięki dziełu „O ziemiorództwie Karpat i innych gór i równin Polski” nazwany został „ojcem polskiej geologii”.

Miał duże zasługi w rozwoju szkolnictwa. Staszic był jednym ze współzałożycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie.

Napisał książki: ,,Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego’’ i ,,Przestrogi dla Polski’’.

W 1816 r. Stanisław Staszic został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł 20 stycznia 1826 r. w Warszawie.

Ksiądz, pisarz, tłumacz, filozof, przyrodnik, polityk, działacz społeczny – taki był nasz patron szkoły.

Po przedstawieniu został zaprezentowany sztandar szkoły. Czytamy w opisie: Wygląd sztandaru nawiązuje do polskich symboli narodowych oraz do patrona Szkoły Podstawowej w Tuchowie – Stanisława Staszica. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – kraju ojczystego i symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazać mu cześć.

Po oficjalnej części uroczystości rozpoczętej odśpiewaniem hymnu państwowego, a zakończonej hymnem szkolnym nastąpiło wręczanie nagród, dyplomów dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych oraz innych ciekawych działaniach.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom i życzymy kolejnych sukcesów.

wychowawcy klas czwartych

%d