Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościPO WER IV

Z wizytą w Portugali… czyli przygotowania do podróży

Przed wrześniową mobilnością z uczniami w ramach projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dwoje nauczycieli naszej szkoły odbyło krótką wizytę przygotowawczą w Barcelos w instytucji partnerskiej – szkole Agrupamento de Escolas de Barcelos. Tam spotkaliśmy się z panem Fernando Carvalho, który jest koordynatorem projektów europejskich we współpracującej z nami szkole, oraz z jej dyrektorem, panem Jorgem Saleiro. Celem wizyty było ustalenie szczegółów współpracy przy realizacji przedsięwzięcia “Travel & discover – podróżuj i odkrywaj”, ponowne skonsultowanie harmonogramu mobilności, omówienie kwestii logistycznych przed wrześniową podróżą z uczniami oraz dopełnienie kwestii formalnych pieczętujących naszą współpracę. Odwiedziliśmy też propozycje miejsc noclegowych dla naszych uczniów.

Wkrótce do kolejnej części przygotowań z uczestnikami projektu przystąpimy już w naszej szkole. Uczniowie będą szlifować język angielski i poznają podstawy języka portugalskiego. Czekają ich jeszcze zajęcia informatyczne oraz zajęcia związane z tematyką przedsięwzięcia – podróżami. Po takim przygotowaniu, 26 września grupa 20 uczniów i 4 opiekunów poleci do Barcelos w północno-zachodniej Portugalii, aby tam razem z portugalskimi rówieśnikami realizować program mobilności i i rozwijać swoje kompetencje kluczowe.

%d