Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Ogłoszenie

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie uczniowie klas I- IV od 31 stycznia 2022 r do 27 lutego 2022 r kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Plan lekcji dla klas jest przedstawiony na stronie internetowej szkoły. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.
Dowóz i odwóz odbywa się wg harmonogramu.

W Szkole Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie klasy od V – VIII od 31 stycznia 2022 r do 27 lutego 2022 r. pracują w trybie nauki zdalnej, nauczyciele prowadzą lekcje, zgodnie z planem lekcji klasy. Szczegółowe informacje dotyczące lekcji nauczyciele zamieszczają w zakładce „zadania domowe” w e-dzienniku.

dyr. Józef Wzorek

%d