Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

Zarządzenie nr 25/2021/2022

z dnia 25 stycznia 2022 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica

w Tuchowie 

w sprawie organizacji pracy szkoły.

 

Na podstawie:
Art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje:

§1

Od 31 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy rozkład rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych:

 

Lekcja

Czas trwania
1. 08:00 – 08:45
2. 08:50 – 09:35
3. 09:40 – 10:25
4. 10:30 – 11:15
5. 11:30 – 12:15
6. 12:30 – 13:15
7. 13:25 – 14:10
8. 14:15 – 15:00

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Stanisława Staszica

w Tuchowie

(-) mgr Józef Wzorek

%d