Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNO-PLASTYCZNY „RYSUNKOWA HISTORIA”

Myślenie wizualne zyskuje coraz większą popularność, jako jedna ze skutecznych metod przyswajania wiedzy. To połączenie obrazu i tekstu – liter, linii, symboli, kształtów, wyrazów-kluczy, z których tworzymy ciekawy zapis poznawanych treści.

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do konkursu na najciekawszą notatkę rysunkową z historii!

 I. Cel konkursu

 • Kształcenie wyobraźni oraz umiejętności wizualizacji treści.
 • Rozwój kreatywności, samodzielności w organizowaniu procesu uczenia się,
 • Inspirowanie uczniów do poszukiwania nowatorskich rozwiązań, sposobów uczenia się.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Uatrakcyjnienie procesu ucznia się.

II. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Zadanie konkursowe polega na wykonaniu rysunkowej notatki do wybranego tematu z historii.
 • Technika rysunkowa, format pracy A4 lub A5.
 • Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie dwie
 • Prace konkursowe powinny zawierać temat (tytuł) oraz imię i nazwisko autora.
 • Kryterium oceny prac: pomysłowość, estetyka wykonania, zawartość merytoryczna, ogólny wyraz artystyczny.
 • Ocenie podlegają WYŁĄCZNIE samodzielnie wykonane, nie publikowane wcześniej prace.
 • Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do 4 marca.
 • Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Przykładowe notatki można zobaczyć na tablicy, która znajduje się obok Sali Kazimierzowskiej (sala 24).
 • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowa ocena celująca z historii.

Serdecznie zapraszamy!

%d