„Tacy jak my. Historia Żydów w okupowanym Tuchowie 1939-1945”

27 października uczniowie klas ósmych wzięli udział w grze terenowej pt. „Tacy jak my. Historia Żydów w okupowanym Tuchowie 1939-1945”. O godzinie 9.00 czteroosobowe drużyny, pod opieką nauczycieli rozpoczęły rywalizację od wykonania pierwszego zadania, które związane było z pomnikiem bohaterstwa tuchowskich harcerzy. Uczniowie mieli w sumie do rozwiązania 13 zadań związanych z historią  tuchowskich Żydów, od chwili osiedlenia się ich w Tuchowie w połowie XIX w. do czasów współczesnych. Najwięcej zadań dotyczyło wojennych losów przedstawicieli narodu żydowskiego. Ponadto część zadań  związana była  z konspiracją i ofiarami hitlerowskiej polityki na okupowanych ziemiach polskich. Gra miała charakter interdyscylinarny, uczniowie musieli wykazać się wiedzą  z historii, geografii oraz informatyki.  Podczas rywalizacji młodzież zdobyła informacje o tuchowskich budowlach, których dziś już nie ma – pałacu rodziny Rozwadowskich oraz synagodze żydowskiej. Uczniowie zapoznali się również z postaciami mieszkańców Tuchowa, którzy walczyli  w Królewskich Siłach Powietrznych podczas bitwy o Anglię, a także o tuchowianach – ofiarach terroru stalinowskiego.  Ważnym punktem gry było poznanie historii żydowskiego artysty urodzonego w Tuchowie – Mordechaja  Ardona.   W Muzeum Miejskim w podziemiach Domu Kultury oprócz poszukiwania starych dokumentów, uczniowie wzięli udział w prelekcji wygłoszonej przez panią Annę Madejską na temat jednego z członków Batalionu Armii Krajowej „Barbara” – Jerzego Pertkiewicza. Po powrocie do szkoły nastąpiło podsumowanie gry.

 Wszystkie drużyny pracowały wytrwale, widać było duże zaangażowanie uczniów. Na koniec każda drużyna otrzymała upominek ufundowany przez Radę Rodziców.

Organizatorzy gry składają podziękowania panu Tomaszowi Wąsowi za udostępnienie terenu, gdzie można  było wyeksponować kopie okupacyjnych dokumentów (obwieszczenia, rozporządzenia władz okupacyjnych oraz  antyżydowskie plakaty) z ukrytymi informacjami potrzebnymi do rozwiązania jednego z zadań.

Po raz kolejny żywa lekcja historii uświadomiła uczniom, że Tuchów ma ciekawe, piękne często wzruszające historie, które warto poznać.

 

Beata Gut-Lisak

Renata Szeląg

%d bloggers like this: