Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Odbiór zaświadczeń zawierających szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, iż odbiór zaświadczeń zawierających szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty będzie możliwy 09 lipca 2021 r. /piątek/.

Harmonogram odbioru zaświadczeń:

Klasa 8A – w godzinach od 9.00 do 10.00

Klasa 8B – w godzinach od 10.15 do 11.15

Klasa 8C – w godzinach od 11.30 do 12.30

Jeśli odbiór zaświadczeń nie będzie możliwy w/w terminie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – telefon 14 652 52 20.

Zaświadczenia absolwenci odbierają osobiście, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem.

Podczas wydawania zaświadczeń będą obowiązywały zasady reżimu sanitarnego.

%d