Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościPO WER III

Mamy projekt PO WER

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wniosek naszej szkoły do udziału w projekcie “Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój został zaakceptowany do realizacji. Dzięki temu, przedsięwzięcie naszej szkoły 2020-1-PMU-3208 “Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł” uzyska dofinansowanie kwotą 118 932,00 zł. 

Dzięki dofinansowaniu, grupa uczniów z naszej szkoły weźmie udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej w Portugalii, aby z rówieśnikami realizować zajęcia związane z tematem przedsięwzięcia. Wyjazd będzie poprzedzony działaniami przygotowującymi. Wkrótce przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników.
            Za wsparcie naszych działań z ramienia organu prowadzącego dziękujemy pani burmistrz Magdalenie Marszałek oraz panu radnemu Mateuszowi Janiczkowi.

https://power.frse.org.pl/wp-content/uploads/2021/05/LISTA-RANKINGOWA-FORMULARZY-ZGLOSZENIOWYCH-W-RAMACH-III-NABORU-PO-WER-PMU.pdf

Wszystkie materiały związane z projektem będą zamieszczane na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW. Już teraz można tam znaleźć szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz Regulamin rekrutacji uczestnika.

Opis przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Rekrutacji uczestników przedsięwzięcia „Poczuj się dobrze – zadbaj o zdrowe ciało i umysł”

%d