Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Podsumowanie akcji Żonkile

 

„Musimy uczyć (…), że zło jest złem,

 że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem”.

 

Marek Edelman

 

20 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy 79. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem MIŁOŚĆ. Marek Edelman, jeden z przywódców powstania, autor wspomnień pt. „I była miłość w getcie”, pytał:  „Dlaczego nikt mnie nie pyta, czy w getcie była miłość”? Dlaczego nikogo to nie interesuje?”. Przyjaciel, dziecko, mąż, matka, siostra – ta miłość miała różne oblicza. Dawała nadzieję i wiarę, że będzie dobrze. Zagrzewała do walki o przetrwanie. Nadawała życiu sens. Pomagała w tych najcięższych chwilach.

Dramat, wojna, śmierć, cierpienie, bezsilność i nadzieja to uczucia i hasła, które towarzyszą nam również dzisiaj. Dlatego też udział w akcji był również formą sprzeciwu wobec wojny i agresji.

Jak co roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przygotowało materiały edukacyjne, które zostały wykorzystane na lekcjach historii. Były to m.in. film „Będę pisać”, „Nie było żadnej nadziei” „Muranów – dzielnica Północna”, które przybliżyły młodzieży przebieg powstania w getcie.

Dla uczniów przygotowano propozycję wielu działań. Na parterze, obok biblioteki szkolnej przygotowana została tablica z hasłem „Pokaż, że pamiętasz i zostaw swojego ŻONKILA”. Tam uczniowie zostawiali kwiaty wykonane z papieru, żywe, a nawet bukiety. Był to symbol naszej szkolnej, zbiorowej pamięci. W bibliotece szkolnej na młodzież czekały ciekawe książki o tematyce historycznej. Elementem dodatkowym był żółty ubiór.

To już II edycja akcji w naszej szkole. W tym roku  wzięło w niej udział ponad dwustu uczniów. Młodzież interesuje się przeszłością, tematyką Holokaustu i rozumie, że nasza pamięć jest  ważna w budowaniu świadomości historycznej.

 

Koordynator akcji

Beata Gut-Lisak

%d