Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

SUKCES uczniów w IV edycji MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Czytam, znam, rozumiem dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

,,Kto czyta książki, żyje podwójnie’’

(Umberto Eco)

 

Za nami już IV edycja MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO Czytam, znam, rozumiem dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz instytucje współpracujące: III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Katedrę Filologii Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie.

Celem konkursu jest propagowanie dobrej znajomości polskiej literatury i kultury, kształcenie wrażliwości  na piękno  ojczystego języka oraz szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej oraz wspieranie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W tym roku były to lektury: ,,Pan Tadeusz’’ (jest w każdej edycji), ,,Qvo vadis’’ oraz wybrane ,,Bajki’’ Stanisława Lema.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas siódmych i ósmych.

W etapie szkolnym (15 lutego) młodzież mierzyła się z niełatwymi zadaniami.

Na podstawie cytatów należało rozpoznać bohaterów ,,Pana Tadeusza’’, ocenić prawdziwość stwierdzeń, zinterpretować metaforę. Jak również odpowiedzieć na pytania na podstawie podanego fragmentu i całej lektury. Wypisać środki stylistyczne z przytoczonego opisu przyrody.

Wykazać się znajomością faktów historycznych i zdarzeń oraz postaci w powieści Henryka Sienkiewicza.

Spotykaliśmy się w szkole podczas ferii szkolnych i na zajęciach online.

Do etapu finałowego (18 marca) zakwalifikowało się 6 uczniów.

Konkurs odbył się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Pierwsza część miała formę testu, w drugiej uczniowie pisali dwie wypowiedzi argumentacyjne  na podstawie dzieł Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza.

W etapie szkolnym udział wzięło 462 uczniów z województwa małopolskiego, na szczeblu wojewódzkim – 91 uczniów.

Kolejny raz z dumą ogłaszam, że tytuł laureata zdobyli:

  1. Paulina Adwent (klasa 8 a)
  2. Julia Więcek (klasa 8 b)
  3. Amelia Poręba (klasa 8 c, nauczyciel Klaudia Sajdak)

 

Finalistami konkursu zostali:

  1. Damian Wiejacki (kl. 7 c, nauczyciel Anna Stanuch-Madej)
  2. Jakub Madejski (kl. 8 b)
  3. Tymoteusz Zarwański (kl. 8 a)

 

Pochwały kieruję też do:  Kornelii Kajmowicz, Wiktorii Chrzan z kl. 8 a, Zuzanny Bakulińskiej, Radosława Kamienia, Mileny Nicpoń, Amalii Skulteckiej, Alicji Rojek, Aleksandra Szeląga z kl. 8 b oraz Nelly Gierałt z klasy 7 c i Emilii Gucwy z kl. 8 c – za udział w etapie szkolnym.

 

 Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 8 kwietnia. Podczas uroczystości, na której byli obecni przedstawiciele organizatorów konkursu, finaliści i laureaci otrzymali dyplomy i nagrody. Organizatorzy podkreślili bardzo wysoki poziom przygotowania uczniów oraz ich wiedzy i umiejętności literackich. Tym bardziej ten wielokrotny sukces cieszy, osiągnięty też w tak niełatwym czasie.

Należy podkreślić, że Amelia Poręba z naszej szkoły została wyróżniona za jedną z najlepiej napisanych wypowiedzi argumentacyjnych.

Dziękujemy uczniom za ich wytrwałość, odpowiedzialność i pracowitość. Gratulujemy rodzicom!

Laureaci i finaliści zdobywają punkty podczas  rekrutacji do szkoły średniej  (aktywności dodatkowe ucznia).

Dziękuję dyrektorowi naszej szkoły Panu Józefowi Wzorkowi oraz Urzędowi Miejskiemu w Tuchowie za bezpieczne zorganizowanie przejazdu uczniów do Tarnowa.

A co o konkursie sądzą jego uczestnicy?

Okres przygotowań do konkursu nauczył nas ciężkiej pracy i cierpliwości. Każdy z nas starał się jak najlepiej wykorzystać swój czas i dowiedzieć się jak najwięcej. Mieliśmy wiele spotkań, na których zdobywaliśmy wiedzę. Czas przygotowań był niezwykle ważny i miał ogromne znaczenie. Udział w etapie wojewódzkim był dla nas zaszczytem i sprawił, że byliśmy dumni ze swojej pracy. Podczas konkursu towarzyszył nam stres. Każdy starał się napisać test oraz wypowiedzi argumentacyjne jak najlepiej. Cieszyliśmy się z przebiegu konkursu oraz z tego, w jaki sposób został zorganizowany. Uroczystość wręczenia dyplomów była zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy. Rozpierała nas duma, gdy mogliśmy odebrać nagrodę za nasze osiągnięcia. Podczas uroczystości mogliśmy również zobaczyć na tablicy multimedialnej ilustracje do ,,Pana Tadeusza’’ wykonane przez różnych artystów grafików. Konkurs sprawił, że uwierzyłam w swoje możliwości. Zrozumiałam, że dzięki ciężkiej pracy można wiele osiągnąć. Podczas przygotowań i w czasie konkursu wiele się nauczyłam. Wiedza, którą zdobyłam, przyda mi się również na dalszych etapach  edukacji.

Paulina Adwent, klasa 8 a

Przygotowania rozpoczęliśmy już w listopadzie. Były bardzo wymagające i czasami męczące. Uważam jednak, że było warto. Mimo że czasem było ciężko sięgnąć już po książkę i po materiały do konkursu, wiedziałam, że nie mogę się poddać. Chciałabym bardzo podziękować mojej nauczycielce j. polskiego pani Renacie Gąsior za to, że przez cały czas aż do ostatniego dnia przed etapem wojewódzkim wspierała nas wszystkich i pomagała opanować nam i zrozumieć treść lektur. Podczas etapu wojewódzkiego bardzo denerwowałam się. Nie chciałam zawieść samej siebie. Po pierwszej części, jaką był test z wiedzy o lekturach, byłam bardzo zaniepokojona. Nie wiedziałam, czy przejdę do następnej części konkursu, czyli do pisania wypowiedzi argumentacyjnych. Kiedy usłyszałam wyniki i dowiedziałam się, że będę pisać wypracowania, przestałam się denerwować.  Gdy dowiedziałam się, że zdobyłam tytuł laureata, byłam bardzo szczęśliwa i zaskoczona. Poczułam, że cały mój trud i wysiłek włożony w przygotowania miał sens.

Julia Więcek, klasa 8 b

W przygotowanie się do konkursu włożyłam dużo pracy (szczególnie zważając na to, że nie omawiałam wcześniej żadnej z tych lektur na lekcjach), ale nie mogę naprawdę narzekać – miałam okazję zainteresować się bardziej literaturą z epoki romantyzmu i pozytywizmu. Pomimo tego, że książki przyjemnie mi się czytało, po szkolnym etapie zdecydowanie mogłam odetchnąć, po wojewódzkim tym bardziej. Wspominam miło drugi etap, ponieważ nigdy wcześniej nie doszłam do etapu wojewódzkiego w innym konkursie.
Podczas uroczystości wręczania dyplomów czułam się szczęśliwa i wyróżniona.

Amelia Poręba, klasa 8 c

Do konkursu ,,Czytam, znam, rozumiem” przystępowałem drugi raz. Przygotowania były dla mnie najważniejszym etapem, ponieważ oprócz indywidualnej nauki na spotkaniach dowiedziałem się wielu rzeczy, o których wcześniej nie miałem pojęcia. W przygotowaniach bardzo pomogły mi uwagi mojej nauczycielki od języka polskiego, pani Renaty Gąsior. 

Udział w konkursie na etapie wojewódzkim wspominam dobrze. Wszyscy reprezentowaliśmy bardzo wysoki poziom. Mimo tego, że nie udało się osiągnąć wyznaczonego celu, jestem z siebie bardzo zadowolony.

Podczas uroczystości, po przemowach organizatorów konkursu i przedstawiciela małopolskiego kuratorium, otrzymaliśmy dyplomy.

Jakub Madejski, klasa 8 b

 

opracowała Renata Gąsior

%d