Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Podsumowanie akcji Rodacy Bohaterom

Paczkę żywnościową dla polskich kombatantów na kresach przygotowały następujące klasy: 2a- 3 paczki, 2c, 3b, 3c, 3d,4a, 4c, 5a, 5b, 5c,6a, 6b, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c.

Serdecznie dziękuję za wrażliwość, zrozumienie i budowanie w dzieciach empatii Rodzicom, Wychowawcom i Nauczycielom. Dziękuję uczniom wymienionych oddziałów za gotowość do niesienia pomocy, bezinteresowność i wspaniałą organizację akcji w naszej szkole. Paczki zostały odwiezione do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie, gdzie zostały przeliczone (19 paczek od 17 klas!!!) i otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru a także podziękowanie od organizatorów Akcji Ogólnopolskiej- Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Dzięki Wam, udało się pokazać, że Tuchów jest otwarty na przeróżne inicjatywy, gotowy do niesienia pomocy i wsparcia, ogromnie dziękuję nauczycielom, którzy mnie wsparli: Magdalenie Bakulińskiej, Justynie Jaworskiej-Lipce, Natalii Czachor, Beacie Gut-Lisak szczególnie serdecznie Rodzicom uczniów klasy 2A i 4A i wszystkim uczniom.

 

Katarzyna Krupa

%d