Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościPO WER III

Startujemy z rekrutacją do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów

Możemy już ogłosić, że 07 czerwca rozpocznie się proces rekrutacji do projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W zakładce REKRUTACJA zamieszczony został szczegółowy harmonogram rekrutacji oraz Karta zgłoszenia ucznia wraz z załącznikami, którą należy wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie do dnia 10 czerwca 2021r.

Zapraszamy uczniów klas VI i VII naszej szkoły do udziału w rekrutacji do projektu

%d