Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Z majową wizytą na cmentarzach wojskowych oraz Starym Cmentarzu w Tuchowie…

Maj, miesiąc zieleni, bujnej trawy i kwitnienia kwiatów, krzewów i drzew. Miesiąc, który w żaden sposób nie kojarzy się z pamięcią żołnierzy, czy wizytą na cmentarzu… a jednak. W chłodny piątkowy ranek 28 maja 2021 roku grupa chętnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica postanowiła   posprzątać miejsca pamięci. Nie udało nam się tego zrobić tak do końca jesienią, ponieważ znów plany pokrzyżował nam covid, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby budować wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności za miejsca pochówku żołnierzy przez cały rok. Dzięki współpracy z Gminą Tuchów, Młodzieżową Radą Gminy jej opiekunem panem Jerzym Odrońcem, młodzież zabezpieczona w środki ochrony osobistej i sprzęt ogrodniczy, dzielnie porządkowała groby żołnierzy oraz groby naszych przodków na Starym Cmentarzu w Tuchowie. Najpierw odwiedziliśmy cmentarz przy ul. Leśnej, następnie udaliśmy na cmentarz przy ul. A. Mickiewicza i ul. Widok.

Bardzo nas cieszy fakt, że nigdy nie musimy prosić uczniów, zawsze chętnie się zgłaszają do pracy. Współczesny patriotyzm to nie walka z szabla w ręce, to coś zupełnie innego. To postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycjikultury czy języka.

„Komu dowcipu równo z wymową dostaje,
Niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje;
Niechaj czyni porządek, rozterkom zabiega,
Praw ojczystych i pięknej swobody przestrzega.”

Jan Kochanowski – pieśń „O dobrej sławie”

 

Jako nauczyciele i rodzice chcemy szczepić u dzieci dobre obyczaje. Wszystkim obecnym z nami serdecznie dziękujemy za pracę i pomoc.

J. Jaworska-Lipka, K. Krupa

%d