Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

Szkolny konkurs historyczno – plastyczny „Wiwat Maj! 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja”

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do konkursu związanego z uchwaleniem Konstytucji 3 maja 1791 roku.

Cele konkursu:

  • zainteresowanie uczniów historią XVIII- wiecznej Polski,
  • kształcenie postaw patriotycznych,
  • upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach w historii naszego kraju, szczególnie o uchwaleniu Konstytucji 3 maja oraz Sejmie Wielkim,
  • rozwój kreatywności, umiejętności selekcjonowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas  IV–VIII.

Tematyka konkursu

Wyobraź sobie, że jesteś uczestnikiem wydarzeń towarzyszących Sejmowi Wielkiemu. Zaprojektuj pierwszą stronę gazety, w której umieścisz najważniejsze informacje o uczestnikach, atmosferze i wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 maja 1791 roku. Pamiętaj, żeby praca była umieszczona w realiach XVIII – wiecznej technikiJ.

Kryteria oceny

  • Pracę wykonaj ręcznie, w formacie A3, techniką rysunkową.
  • Wymyśl nazwę gazety i tytuł pierwszej strony.
  • Praca będzie oceniana w kategoriach wiekowych – klasy IV –VI oraz VII-VIII pod kątem zgodności zawartych informacji z prawdą historyczną, błędów ortograficznych, estetyki wykonania, pomysłowości autora, własnego wkładu w wykonanie pracy (np. odręczne rysunki).

Pracę konkursową wyślij do 28 kwietnia na adres: konstytucjamajowa1791@gmail.com

Pamiętaj, żeby się podpisać oraz podać klasę.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę celującą z historii, plastyki i wiedzy o społeczeństwie oraz drobny upominek.

Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom.

Zapraszamy!

%d