Aktualności

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie informuje, że zapisy do klasy pierwszej przyjmowane będą od 01 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Zgłoszenia dla uczniów z obwodu szkoły (tj. Tuchów, Meszna Opacka)  oraz wnioski dla kandydatów spoza obwodu należy pobrać w sekretariacie szkoły  lub ze strony internetowej i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1500

Załączniki, które należy dołączyć do zgłoszenia/wniosku o przyjęcie:

  1. Fotografia (30×42 mm).
  2. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli będzie korzystało.
  3. Karta zgłoszenie dziecka do stołówki szkolnej, jeśli będzie korzystało.
  4. Zgoda na przeprowadzenie testów sprawnościowych (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  5. Orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawianie sportu (wymagane przy zapisie do klasy sportowej).
  6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły należy złożyć w terminie od 19 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.

Dokumenty, potrzebne w procesie rekrutacji, znajdują się w dziale 

Rekrutacja 2021/2022

%d bloggers like this: