Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościKonkursy

Eliminacje do III Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Everybody can sing” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tuchowie

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać video nagranie wybranej piosenki w języku angielskim za pomocą edziennika do organizatorów konkursu: uczniowie klas 1-4 do p. Anety Rzeszutko, uczniowie klas 5-8 do p. Katarzyny Stelmach.

Ostateczny termin przesyłania nagrań: 8.03.2021. Wyniki eliminacji zostaną ogłoszone 12.03.2021, 3 najlepszych solistów, wybranych przez jury, przechodzi do etapu GMINNEGO.

Rozstrzygnięcie etapu gminnego odbędzie się 19.03.2021r. Na laureatów etapu gminnego czekają dyplomy i nagrody rzeczowe. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie,

Aneta Rzeszutko

Katarzyna Stelmach

Regulamin

III Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej „Everybody can sing”

marzec 2021

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

 

Cele konkursu:

– Kształcenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego

– Rozwijanie słownictwa

– Propagowanie śpiewu

 

Udział w konkursie:

– Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Tuchów. W konkursie biorą udział soliści.

Konkurs będzie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych:

– klasy 1-4,

– klasy 5-8

 

Etap pierwszy: eliminacje do etapu gminnego

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać video nagranie wybranej piosenki w języku angielskim do koordynatora konkursu w danej szkole, w wyznaczonym przez niego terminie. Jury powołane przez szkolnego koordynatora, dokonuje wyboru max. 3 nagrań, które przechodzą do etapu gminnego.

Etap drugi, gminny: Zwycięskie nagrania wraz z podpisanymi zgodami na udział w konkursie, zostają przesłane przez szkolnych koordynatorów do organizatora konkursu do 15.03.2021 na adres email konkurs.tuchow@interia.pl

W tytule wiadomości należy wpisać: III Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej, a w treści wiadomości: nazwa szkoły, nazwiska uczestników, grupa wiekowa, tytuł utworu.

Jury i nagrody:

Do oceny wykonawców zostanie powołane niezależne Jury, w składzie którego znajdą się nauczyciele języka angielskiego oraz muzyk.

Jury będzie oceniało:

  • walory głosowe
  • interpretację
  • ciekawy dobór repertuaru, dostosowany do wieku uczestnika
  • muzykalność i poczucie rytmu
  • dykcję i poprawność językową
  • ogólny wyraz artystyczny.

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona 19.03.2021 na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Tuchowie: sp.tuchow.pl i na facebooku szkoły oraz na stronach Tuchowa.

Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki, a zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Koordynatorzy konkursu:

mgr Aneta Rzeszutko

mgr Katarzyna Stelmach

%d