Konkursy polonistyczne w naszej szkole

Konkursy polonistyczne w naszej szkole

 • Do dnia 14 lutego został wydłużony termin wysłania prac na KONKURS LITERACKI „NA TATRZAŃSKIM SZLAKU” XV EDYCJA 2019/2020 –  Tatry baśniowe i legendarne.

 

Z regulaminu konkursu:

„Ujrzała Maryna w nizinie Staw Gąsienicowy.

Wiatr kołysał ponurość jego wód wśród mgieł, w pomroce…”

(Kazimierz Przerwa – Tetmajer)

 

 1. Organizator
 • Szkoła Podstawowa  im. Legionów Polskich w Poroninie
 • Tatrzański Park Narodowy

 

 1. Tematem konkursu są Tatry, refleksje i emocje związane z obserwacją gór oraz wędrówkami tatrzańskimi szlakami i koniecznością ochrony tego wyjątkowego miejsca.

Formy (do wyboru):

legenda twórcza związana z Tatrami uwzględniająca niesamowitość atmosfery i refleksji wynikających z przeżywania wędrówki górskiej;

– baśń – Tatry zamknięte w wyobraźni.

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego.

Uczniowie będą oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa: klasa III SP,

II grupa: klasy IV – VI SP,

III grupa: klasy VII, VIII

 

Praca nie powinna przekraczać dwóch stron maszynopisu (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,0).

Opis pracy ucznia powinien zawierać:

– imię i nazwisko ucznia,

– klasę,

– adres szkoły (w tym numer telefonu i adres poczty elektronicznej),

– imię i nazwisko opiekuna

Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik do regulaminu.

Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia umieszczenie ucznia na liście laureatów’’.

 

Proszę uczestników konkursu o przekazywanie prac do swoich nauczycieli języka polskiego.

 • Dnia 11 lutego 2020 roku o godz. 12.35 w sali nr 12 odbędzie się etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego dla uczniów klas IV-VIII.

 

Z regulaminu konkursu:

 

Cele konkursu: 

 • Uczczenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego;
 • rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka polskiego; 
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie;
 • ukazanie aktywności intelektualnej jako źródła osobistej satysfakcji;
 • umożliwienie porównania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników ze szkół województwa.

 

Kategoria

Kategoria wiekowa – szkoła podstawowa – kl. IV-VI.  Zakres materiału: 

 1. Analiza składniowa zdań pojedynczych i złożonych współrzędnie i podrzędnie.
 2. Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia, części zdania.
 3. Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.
 4. Związki znaczeniowe między wyrazami, związki frazeologiczne.
 5. Budowa słowotwórcza wyrazów.
 6. Rodzaje głosek.

 

Kategoria wiekowa – szkoła podstawowa – kl. VII-VIII.  Zakres materiału:

 1. Zakres materiału obowiązujący w kategorii klas IV-VI.
 2. Upodobnienia oraz uproszczenia grup spółgłoskowych.
 3. Typologia i tworzenie wyrazów złożonych.
 4. Imiesłowowy równoważnik zdania – przekształcanie w zdania złożone i odwrotnie; tworzenie wykresu.
 5. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe (odmiana, funkcje, pisownia z partykułą „nie”).
 6. Analiza składniowa wypowiedzi wielokrotnie złożonych a także nazwy typów zdań podrzędnych.
 7. Mowa zależna i niezależna.
 8. Typy, funkcje oraz tworzenie skrótów i skrótowców.
 9. Rozróżnienie i funkcje regionalnych i środowiskowych odmian polszczyzny.
 10. Sposoby wzbogacania słownictwa.
 11. Homonimy.
 12. Treść i zakres znaczeniowy wyrazu.
 13. Rodzaje stylów językowych (rozpoznawanie i stosowanie adekwatnego stylu do rodzaju i formy wypowiedzi).

Szczegółowy przebieg konkursu:

 

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 2. Eliminacje szkoły przeprowadzają we własnym zakresie.
 3. W drugim etapie szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów.
 4. Termin etapu międzyszkolnego: 21.02.2020 r., godzina 9.00.
 5. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.

Renata Gąsior

%d bloggers like this: