Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Zarządzenie Dyrektora SP w Tuchowie

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1

W dniach 12, 13 oraz 14 czerwca 2019 r. z powodu upałów zajęcia lekcyjne począwszy od lekcji 1 będą trwać 30 minut i odbędą się według harmonogramu.

§ 2

Wychowawcy wszystkich klas zobowiązani są do poinformowania rodziców o czasie trwania w tym dniu zajęć lekcyjnych klasy – w terminie do dnia 11 czerwca 2019 r.

§ 3

Zarządzenie to dotyczy klas od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz 3 klas gimnazjum.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Józef Wzorek

/-/         

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. St. Staszica w Tuchowie

%d