Warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska.

W dniu 15 lutego 2019 roku w Tuchowie w Domu Kultury odbyły się warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu dla uczniów szkoły  podstawowej. Wzięły z nich udział klasa II a i II c wraz z wychowawcami. 

Zajęcia poświecone były następującym zagadnieniom:

-problem globalnego ocieplenia

-dziura ozonowa- charakterystyka, przyczyny powstawania

-konsekwencje przyrodnicze zmian klimatu

-sposoby walki z globalnym ociepleniem

-odnawialne źródła energii

-wzrost poziomu oceanów

W pierwszej części dzieci uczestniczyły w pokazie slajdów oraz odpowiadały na pytania prowadzącego. Druga cześć  warsztatów polegała na wykonaniu kubeczków z materiałów odnawialnych oraz ozdabianiu według własnego pomysłu.  W trzeciej części dzieci poznały mechanikę działania smart domu poprzez doświadczenia wykonane w specjalnym kartonowym domku.  Na koniec warsztatów każdy uczestnik otrzymał upominek.

Dzieci z dużą ciekawością i nie mniejszym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach i doświadczeniach proponowanych przez prowadzących.  Dzięki zdobytej wiedzy będą bardziej świadomie dbały o otaczającą przyrodę.

Warsztaty te dostarczyły wielu emocji. Było Wspaniale!

Magdalena Olszewska

Renata Przęczek

%d bloggers like this: