Aktualności

Organizacja pracy szkoły w dniach 19, 20 i 21 czerwca /wtorek, środa, czwartek/.

 

19 czerwca 2018 r. (wtorek) jest Świętem Patrona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.  

Uczniowie klas I – VII  przychodzą na uroczystą akademię pod opieką nauczycieli do hali MOSiR na godz. 800 .

Po zakończonej akademii uczniowie udają się na swoje lekcje wg planu.

W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Uczniowie gimnazjum pracuję wg swojego planu.

 

20 czerwca 2018 r. (środa) w klasach IV – VII i gimnazjum  odbędzie się Dzień Sportu.

Klasy IV – VI przychodzą do hali MOSiR na godz. 800 i po zakończonych rozgrywkach udają się do domu.

Klasy VII i gimnazjum przychodzą na godz. 1100 do hali MOSiR i po zakończonych rozgrywkach udają się do domu.

  • Stołówka wydaje obiady od godz. 1100
  • Świetlica czynna wg harmonogramu.

21 czerwca 2018 r. (czwartek) zgodnie z zarządzeniem nr 4/2017/2018 z dnia 12 września 2017 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie w sprawie organizacji roku szkolnego jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo – opiekuńczych.

Ze względów organizacyjnych, rodzice, których dzieci będą uczestniczyć w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, zgłaszają na piśmie – do wychowawcy klasy – konieczność objęcia opieką dziecka, co najmniej na 3 dni przed ustalonym dniem wolnym.

  • Świetlica w tym dniu jest czynna od 630 – 1630.
  • Stołówka nie wydaje obiadów
%d bloggers like this: