Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

II Szkolny Konkurs Recytatorski im. Kazimierza Karwata

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26.03.2018 roku o godz. 12.30 w czytelni biblioteki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica odbędzie się po raz drugi konkurs recytatorski poświęcony tym razem twórczości poetyckiej naszego nauczyciela Kazimierza Karwata. W konkursie zaprezentowane będą również utwory innych poetów, którzy zostali laureatami konkursu literackiego Liberum Arbitrium. Uczniowie bardzo ambitnie podeszli do tematu, wybrali ciekawe, nieznane wiersze, których tym bardziej z zainteresowaniem będzie się słuchało.

  • Wieloletni nauczyciel plastyki w tuchowskiej szkole podstawowej;
  • Wszechstronny artysta: poeta, malarz, rzeźbiarz;
  • Autor wielu wierszy i tomików poetyckich m.in. sławiących Tuchów;
  • Współzałożyciel, wiceprezes i juror Stowarzyszenia Promocji Kultury „Liberum Arbitrium”;
  • Pomysłodawca, organizator i uczestnik Pogórzańskich Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich organizowanych w Tuchowie;
  • Współtwórca cyklu kamiennych płaskorzeźb opisujących żywot św. Jakuba Apostoła;
  • Oddany Tuchowowi społecznik.

Był przede wszystkim animatorem kultury, działał w zespole folklorystycznym „Okocanie”, w latach siedemdziesiątych minionego stulecia był dyrektorem ośrodka kultury w Brzesku, później przez lata pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Tuchowie. Kazimierz Karwat tworzył tarnowskie środowisko literackie, był wiceprezesem Tarnowskiego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Trop”, wspólnie ze Stanisławem Nawrockim organizował w Polsce – Krajowy Klub Literacki „Scena Ludowa”.

Działał w grupach poetyckich „Rydwan” i „Obserwatorium”. Swoje utwory poetyckie publikował m.in. na łamach „Życia Literackiego”, „Gazety Krakowskiej”, „Nowej Wsi”, „Gromady – Rolnik Polski”, „Tarnowskiego Magazynu Informacyjnego”, „Naszego Klubu”, „Merkuriusza”, „Tarniny”.

 

W Tuchowie inspirował miejscowe środowisko plastyków. Należał do Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kazimierz Karwat opublikował kilka tomów wierszy. Pierwszy z nich wydała „Oficyna Tarnowska Wojewódzkiego Ośrodka Kultury” w 1986 r., pt.: „I ziarno wyłuskać”.

Drugi swój tomik Kazimierz Karwat zatytułował „Na bal-na targ-na amen”. Wiersze Kazimierza Karwata znalazły się również w antologiach: „Bliżej ziemi, bliżej nieba. Wiersze” oraz „Biały autobus”, „Rysopis”.

 

W jednym z utworów Kazimierz Karwat pisał:

 

„odkąd świadomie rozróżniam

świątynię mojego Boga

burzę

i znowu buduję

wzmacniając fundamenty

nie ma tu ścian

wież pysznych

jeno ołtarz prosty

na którym składam Mu

całopalnie moje myśli

popioły przybliżają.”

%d