Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Najmłodszy partyzant Armii Krajowej na Wileńszczyźnie Spotkanie z kpt. Jerzym Widejko ps. „Jureczek” w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie

  1. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest znakomitą okazją, by szczególnie zwrócić uwagę na kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich.

16 marca 2018 r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w niezwykłym spotkaniu z żywym świadkiem historii. Naszym Gościem był kpt. Jerzy Widejko ps. „Jureczek”. Mając 11 lat, jako sierota znalazł się w słynnej III Brygadzie AK „Szczerbca”. W oddziale tym nadano mu pseudonim „Jureczek” i przydzielono do pomocy rusznikarzowi, przy którym szybko nauczył się obchodzić z bronią. Pełnił też funkcję łącznika, a w miarę potrzeby zwiadowcy. W III Brygadzie służył przez siedem miesięcy do 18 VII 1944 r., kiedy nastąpiło rozbrojenie wileńskiej Armii Krajowej przez oddziały sowieckie. Za kontakt z partyzantami został osadzony w siedzibie NKWD Turgielach. Po wyjściu z aresztu w krótkim czasie trafił do regularnego oddziału partyzanckiego Samoobrony Wileńskiej AK, dowodzonego przez por. Czesława Stankiewicza ps. „Komar”. W oddziale tym Jureczek pełnił funkcję łącznika i zwiadowcy oraz uczestniczył w kilku bitwach z wojskami sowieckimi. Po zdradzieckim schwytaniu „Komara” został aresztowany i umieszczony w więzieniu NKWD w Wilnie. Po kilkumiesięcznym pobycie w więzieniu „Jureczek” został umieszczony w domu dziecka, skąd uciekł do zaprzyjaźnionej rodziny, a w ramach repatriacji wyjechał do Polski. 

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu państwowego, po czym nastąpił Apel Poległych oraz modlitwa za Ojczyznę. Następnie Pan Kapitan rozpoczął barwną i ciekawą opowieść z lat wojennych, przeplataną czytaniem wierszy, prezentacją broni czy zakładaniem żołnierskich onucy. Wraz z Kapitanem przybyła 10 – osobowa Grupa Rekonstrukcyjna Światowego Związku AK Koło Nowy Targ – sekcja młodzieżowa. W czasie przerwy młodzież osobiście mogła porozmawiać z Kapitanem, z młodymi pasjonatami historii. Można było potrzymać broń czy granat.                                                                                                                                           

Poruszającym momentem spotkania była przysięga, jaką składali kiedyś młodzi wstępujący w szeregi Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych czy Szarych Szeregów. Kilku chętnych uczniów zaprezentowało złożenie takiej przysięgi. Kpt. Jerzy Widejko w swoich opowieściach często nawiązywał do czasów współczesnych i wskazywał młodzieży na wartości, które są najważniejsze w życiu, w tym miłość do swojej Ojczyzny.                                   

Na koniec spotkania odśpiewaliśmy wspólnie pieśń „Marsz Polonia”.

Podziękowanie naszemu Gościowi oraz grupie rekonstrukcyjnej złożył dyrektor szkoły mgr Józef Wzorek oraz przewodniczący szkoły Dawid Pieprzycki. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Kapitan Jerzy Widejko przekazał szkole książkę, w której spisał swoje wspomnienia.

Bernadeta Baran

%d