Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

LAUREACI OGÓLNOPOLSKICH KONKURSÓW HISTORYCZNYCH

W listopadzie 2017 roku odbyły się dwa Ogólnopolskie Konkursy Historyczne, w których wzięli udział uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

Pierwszy z nich to,, Historia polskich symboli narodowych, herby, hymny, chorągwie, flagi….”, w którym uczniowie musieli wykazać się znajomością historii polskich symboli narodowych, godła państwowego, flagi narodowej, hymnu narodowego, historią używania wizerunku orła w koronie od czasów piastowskich do współczesności, znajomością dziejów flag historycznych (chorągwi) od czasów piastowskich do upadku Rzeczpospolitej  Obojga Narodów, historią flagi od okresu rozbiorów do współczesności i polskich pieśni hymnicznych od średniowiecza do współczesności, m.in. Bogurodzica, Gaude  Mater Polonia, Hymn do Miłości Ojczyzny, Rota.

Laureatką tego konkursu została uczennica klasy VIb Jagoda Żołądź, która zajęła III miejsce w Polsce w kategorii testu.

Drugi konkurs to,, Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne  1939 – 1945,” w którym uczniowie wykazali się wiedzą z zakresu działań podejmowanych przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego, symboli , organizacji wchodzących w skład  Polskiego Państwa Podziemnego, najważniejszych faktów  oraz dat związanych z powstaniem i działalnością Polskiego Państwa Podziemnego.

Laureatami tego konkursu zostali:

 W kategorii testu uczeń klasy VI b Jakub Różycki , który uzyskał 40 punktów ( maksymalną ilość) i zajął I miejsce w Polsce.

W kategorii plastycznej laureatką została uczennica klasy VIb  Nina Bielak.

Do konkursów uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem mgr Małgorzaty Buczyńskiej

Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów!

Małgorzata Buczyńska

%d