Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Sprawozdanie ze szkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej Myśląc Ojczyzna… Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie

Rok 2018 jest rokiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania  przez Polskę niepodległości. Jest to znakomita okazja, by zwrócić uwagę na kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W ramach zadań zaplanowanych w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą ”Szkoła młodych patriotów VI edycja”, w którym nasza szkoła bierze udział, dnia 22 stycznia 2018 roku w czytelni biblioteki szkolnej został przeprowadzony konkurs recytatorski.

Konkurs rozpoczął się eliminacjami klasowymi, w których zostali wyłonieni przedstawiciele poszczególnych klas. Do finału zakwalifikowało się 13 osób ze szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych. Dobór repertuaru był bardzo interesujący, nauczyciele zwracali uwagę, aby utwory nie powtarzały się, co dało ciekawy obraz polskiej poezji patriotycznej. Można było wysłuchać znanych i mniej znanych utworów wielu polskich poetów: M. Konopnickiej, S.Goszczyńskiego,T.Różewicza, K.I.Gałczyńskiego, M.Sulim. W czasie przygotowań uczniowie kształtowali nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również poznawali twórczość polskich poetów, historię Polski, odbywały się rozmowy i pogadanki o danej epoce literackiej- a co za tym idzie -czasie historycznym i wydarzeniach z nim związanych. Uczniowie kształtowali postawy obywatelskie i patriotyczne, uczyli się szacunku do państwa i narodu polskiego poprzez pełną emocji recytację.

W jury konkursu zasiedli v-c dyrektor Wanda Siwek, n-l języka polskiego Anna Stanuch – Madej, n-l języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie Justyna Jaworska-Lipka oraz uczennica Ronja Szych- Karwat. Uroczystość prowadziła n-l bibliotekarz Katarzyna Krupa, materiał w postaci zdjęć i nagrań przygotował n-l wychowania fizycznego Łukasz Jurek.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce-Emilia Wójcik z klasy 3b

II miejsce ex equo- Izabela Zając z klasy 2a i Patrycja Barnaś z klasy 3a

III miejsce-Marcelina Martuś z klasy z klasy 3a

wyróżnienie- Bartłomiej Janas z klasy 2a

%d