XIX Zlot Niepodległościowy ,,Łowczówek 2017’’

,,Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść;

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć’’.

/Adam Asnyk ,,Do młodych’/

 

5 listopada 2017 roku delegacje klas Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie wzięły udział w Powiatowych Obchodach Święta Niepodległości w Łowczówku.

XIX Zlot Niepodległościowy był uczczeniem 103. rocznicy Bitwy pod Łowczówkiem. W tym roku przypada również 100. rocznica poświęcenia Cmentarza Legionistów.                  

Tutaj w dniach 22-25 grudnia 1914 r. toczyła się zacięta bitwa, w której udział brała I Brygada Legionów i była to najcięższa i najbardziej krwawa bitwa w kampanii 1914 r. Bitwa ta przeszła do historii jako „Bój pod Łowczówkiem”. I Brygada Legionów nie tylko zdobyła wzgórze 343 i 360, ale zepchnęła Rosjan nad Białę. Przeprowadziła 5 wielkich szturmów, odparła 16 kontrataków rosyjskich, wzięła do niewoli ponad 600 jeńców. I Brygada zapłaciła też wysoką cenę: zginęło 128 żołnierzy, w tym 38 oficerów, rannych zostało 342 żołnierzy, a kilkunastu dostało się do niewoli. Słowa uznania i podziękowania legionistom wyraził sam komendant Józef Piłsudski.                                                                                              

O godzinie 12.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. w intencji poległych oraz za Ojczyznę pod przewodnictwem o. Kazimierza Pelczarskiego redemptorysty. Poprzedzona została wejściem żołnierzy Kompani Honorowej i delegacji pocztów sztandarowych przed kaplicę na cmentarzu. Wzruszającym momentem było odśpiewanie nad grobami poległych legionistów hymnu państwowego. Wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień. Następnie odbył się Apel Poległych i salwy honorowe oraz złożenie kwiatów. Szczególne wrażenie wywołała głośna salwa z dużej armaty, której huk spowodował, że małe dzieci rozpłakały się.

 Na uroczystość przybyło mnóstwo znamienitych gości w osobach parlamentarzystów RP: posłów i senatora, jak również władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Nasz Tuchów reprezentował poseł Rzeczypospolitej Polskiej Michał Wojtkiewicz, który w przemówieniu wyraził uznanie dla corocznego organizowania tego patriotycznego święta. A przede wszystkim dziękował dzieciom i młodzieży za praktyczną postawę wyrażającą się w czynnym patriotyzmie.

Nasza młodzież miała okazję obejrzenia sprzętu wojskowego, skosztowania wojskowej grochówki, a nawet udzielenia wywiadu dla radia RDN Małopolska. Ponadto podziw budziły stroje Bractwa Kurkowego z Tarnowa, motocykliści z grupy WATAHA i żołnierze z grupy rekonstrukcyjnej.

Niedzielny wyjazd do Łowczówka był prawdziwą lekcją miłości do Ojczyzny, służby Ojczyźnie i dochowania wierności Ojczyźnie.

Szkołę reprezentowały panie wicedyrektor Alicja Płachno i Wanda Siwek.                                                                Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: Bernadeta Baran, Renata Gąsior, Marta Mazurkiewicz oraz Piotr Pierzchała.                                                                                                                        

Bernadeta Baran

 

%d bloggers like this: