Finał projektu pod hasłem „Historia zatrzymana w kadrze…”

8 czerwca br. w Domu Kultury w Tuchowie odbył się uroczysty finał projektu edukacyjnego pod hasłem „Historia zatrzymana w kadrze…” realizowanego przez Fundację Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia”, a współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Gośćmi specjalnymi uroczystości byli: Burmistrz Gminy Tuchów pan Adam Drogoś, dyrektorzy szkół podstawowych zrzeszonych w projekcie, a w tym pan Józef Wzorek – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie.

Poza uczestnikami projektu finał zgromadził także rodziców i dziadków, którzy pomagali dzieciom w zbieraniu i opisywaniu starych fotografii i sprzętów domowego użytku.

Projekt „Historia zatrzymana w kadrze…” miał na celu zwiększenie wiedzy dzieci i młodzieży o historii rodzin oraz poznanie dawnych przedmiotów codziennego użytku. Miało temu służyć odszukanie starych zdjęć rodzinnych, spisanie historii ludzi i miejsc na nich przedstawionych oraz poznanie przedmiotów codziennego użytku oraz ich zastosowania, a następnie zdigitalizowanie zgromadzonych artefaktów. Osobna grupa uczniów Zespołu Szkół w Tuchowie pod opieką pani Renaty Szeląg przygotowała inscenizację o dawnych zwyczajach ludowych.

Podczas finał projektu naszą szkołę reprezentowały dwie grupy– jedna z nich przygotowała przedstawienie „Piórnik”, do którego scenariusz na podstawie wielu tekstów źródłowych napisała pani Renata Szeląg.W inscenizacji wziął też udział pan Wiesław Cieśla. Ta barwna inscenizacja pokazywała dawny wiejski zwyczaj darcia pierza, towarzyszące mu zabawy, rozmowy i przyśpiewki. Druga grupa to dzieci z klas V a i V c, które pracowały nad zadaniami projektowymi pod opieką pani Alicji Szpak.

Projekt zakończy się publikacją zbierającą stare fotografie, ich opisy oraz zdjęcia współczesnych odpowiedników przedmiotów codziennego użytku.

Katarzyna Skrzyniarz

%d bloggers like this: