Szkoła Podstawowa w Tuchowie
AktualnościGaleria filmowa

Szkolny ,,Mam Talent”

Szkolny ,,Mam Talent”

20 marca 2017 r. (tj. poniedziałek) społeczność Zespołu Szkół w Tuchowie w dość oryginalny, ale za to bardzo przyjemny i wesoły, by nie powiedzieć huczny sposób świętowała początek wiosny. Samorząd Uczniowski zorganizował w tym dniu bowiem szkolną edycję dobrze znanego telewizyjnego programu ,,Mam Talent”.

Całość rozpoczęła się o godz. 9:00 w hali MOSiR, co oczywiśćie poprzedzone było licznymi przygotowaniami. Przedstawiciele poszczególnych klas prezentowali swoje nieprzeciętne, bądź też uznawane przez nich samych jako pasje, umiejętności przed pięcioosobowym Jury, w którego skład wchodzili nauczyciele przedmiotów artystycznych naszej szkoły – pan Wiesław Cieśla oraz pan Stanisław Maniak – goście specjalni, ktorzy przybyli do nas aż z tuchowskiego Domu Kultury – pan Andrzej Jagoda oraz pani Anna Baran – jak i sekretarz Samorządu Uczniowskiego – Patrycja Lisiak.

Najważniejszym zadaniem wyżej wymienionych osób było wyznaczenie zdobywców II i III miejsca. Dlaczego tak? Ponieważ w tym roku o zwycięzcy zadecydować miały głosy publiczności, czyli zebranej na widownii niemalże całej szkoły, począwszy od klas trzecich Szkoły Podstawowej, kończąc również na klasach trzecich, ale gimnazjum. Ta tzw. Nagroda Publiczności zastępować miała I miejsce i stanowiła największe wyróżnienie.

Mimo wcześniejszych ustaleń nagrodę za pierwsze miejsce jednak przyznano, a ostateczny werdykt Jury wyglądał następująco:

Nagroda Publiczności – zespół, w którego skład wchodziły Kinga Szczepańska (2 b Gim.), Martyna Stańczyk (1 a Gim.) oraz Izabela Sołtys (1 b Gim.)

I miejsce – Wiktoria Sikorska (5 a SP)

II miejsce – (ex aequo) Oliwia Madejczyk (5 b SP) oraz Kinga Schabowska (3 a Gim.)

III miejsce – (ex aequo) zespół, w którego skład wchodziły Julia Kielawa, Izabela Srebro i Zuzanna Gacek (4 b SP) oraz Michał Brzeżański (3 d Gim.)

Niebawem udostępniona zostanie wideorelacja z całego przedsięwzięcia, do obejrzenia której serdecznie zachęcamy!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w wymagającą tak wiele pracy organizację programu ,,Mam Talent”.

Szkolny „Mam Talent” na Facebook

%d