Szkoła Podstawowa w Tuchowie
Aktualności

Poezja księdza Jana Twardowskiego po raz piąty

W dniu 25 stycznia 2017 r. odbył się V Szkolny Konkurs Recytatorski ,,W magicznym świecie wierszy księdza Jana Twardowskiego’’. Talenty i piękne recytacje oceniało jury: s. Krystyna Piwowar, Anna Jurek i Katarzyna Krupa. A oto wyniki:

KLASY III –IV

 

l.p Nazwisko i imię Klasa Tytuł wiersza Miejsce
1. Szary Jan 3 b ,,Spieszmy się kochać’’ I
2. Barnaś Kinga 4 c ,,Myśli na każdy dzień

-24 lutego’’

I
3. Urbanik Aleksandra 4 c ,,Sprawiedliwość’’ II
4. Szych – Karwat Ronja 3 d ,,W klasie’’ III
5. Szczepańska Patrycja 3 a ,,Aby się stało’’ wyróżnienie
6. Karpiel Mikołaj 3 b ,,Sprawiedliwość’’ wyróżnienie
7. Madejski Jakub 3 b ,,Oda do rozpaczy’’ wyróżnienie

KLASY V- VI

l.p Nazwisko i imię Klasa Tytuł wiersza Miejsce
1. Madejczyk Oliwia 5 b ,,Do moich uczniów’’ I
2. Łątka Wiktoria 5 c ,,Gdy świętą zostaniesz’’ II
3. Dudek Michał 6 c ,,Naucz się dziwić’’ III

W tym dniu zostały ogłoszone wyniki V Szkolnego Konkursu Plastycznego ,,W magicznym świecie wierszy ks. Jana Twardowskiego’’. Prace oceniła s. Krystyna Piwowar – katechetka i artystka z wykształcenia i zamiłowania.

KLASY III –IV

 

l.p Nazwisko i imię Klasa Tytuł wiersza Miejsce
1. Lisiak Karolina 4 c ,,Na rękach’’ I
2. Szary Jan 3 b ,,Kiedy mówisz’’ I
3. Gucwa Emilia 3 c ,,O wróblu’’ II
4. Łątka Igor 3 c ,,Anioł grający na skrzypcach’’ II
5. Polak Patryk 3 c ,,O Mojżeszu’’ wyróżnienie

 

 

KLASY V- VI

 

l.p Nazwisko i imię Klasa Tytuł wiersza Miejsce
1. Zoń Ewa 5 b ,,Mówią’’ II
2. Góral Julia 5 c ..List. Jeśli świętą zostaniesz’’ II
3. Bielak Nina 5 b ,,Mówią’’ wyróżnienie

 

Kilka słów o V Szkolnym Konkursie Recytatorskim

poświęconym twórczości ks. Jana Twardowskiego

Po raz piąty miałam zaszczyt zasiadać w jury szkolnego konkursu recytatorskiego, poświęconego twórczości ks. Jana Twardowskiego. Powiem szczerze, że myślałam, iż znów usłyszę te same, znane mi już wiersze. I jak to w bajkach piszą „Jakież było moje zdumienie…”, gdy na pięknie przygotowaną scenę do recytacji wchodzili kolejni uczniowie. Przede wszystkim muszę podkreślić, że każdy wyglądał znakomicie (wszak w kryteriach oceny jest także ogólny wyraz artystyczny), odpowiednio ubrany, bez zbędnej przesady w gestach i ruchach, (bo recytację ocenia się przede wszystkim słuchając). Zadziwili mnie uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej. Ich interpretacja tak trudnych, bo przecież refleksyjnych i religijnych utworów, była bardzo dojrzała. Nie mogłyśmy się z siostrą Piwowar oraz Anną Jurek, które zasiadały ze mną w komisji, zdecydować, kto ma otrzymać które miejsce. Niesamowitą interpretację fragmentu prozy ks. Twardowskiego zaprezentowała uczennica klasy 4 c Kinga Barnaś. W swoich krótkich notatkach, które zazwyczaj sporządzam podczas słuchania recytatorów, zapisałam tylko: świetnie!, dykcja wspaniała, głos piękny, interpretacja zajmująca, fragment długi. Spośród uczniów klas piątych i szóstych wystąpiło 6 recytatorów. Tutaj na pochwałę zasługują naprawdę wszyscy występujący, niestety miejsc jest tylko 3.

Drodzy uczestnicy! Chcę Wam podziękować za udział w konkursie recytatorskim, bo dzisiaj nie docenia się piękna poezji, która naprawdę dużo nas uczy. Można przełamać strach przed wystąpieniem publicznym, można poprawić pamięć, ortografię, znaleźć ulubione i bliskie sercu cytaty o życiu, przyjaźni, miłości, rodzinie. Bez wysiłku nie ma nic, bo jak mówił ks. Jan Twardowski: Naszą ludzką siłą jest świado­mość naszej słabości.  Trzeba więc nad sobą pracować, nawet jeśli nie zawsze wygrywamy w konkursach recytatorskich.

W 2015 roku w setną rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego Senat zwrócił się  do uczelni, szkół, organizacji społecznych i mediów z apelem o upowszechnianie twórczości księdza Twardowskiego. Tego zadania w naszej szkole podjęła się już wcześniej nauczycielka języka polskiego Renata Gąsior, dziękujemy. Na koniec przytoczę fragment z uchwały Senatu RP:

Uczył on mądrej życzliwości i pokory; uczył wiary i patriotyzmu(…) Niech pogodna, nieraz żartobliwa, życzliwa i mądra liryka warszawskiego kapłana stanie się jednym ze źródeł dumy z narodowej, polskiej kultury

— napisano w przyjętej 21 maja 2015 r. uchwale.

Wybitny poeta, autor ponad 50 książek, świetny kaznodzieja, serdeczny człowiek – ks. Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 w Warszawie, zmarł również w stolicy 18 stycznia 2006 r.

Już z niecierpliwością czekamy na VI edycję konkursu poświęconego twórczości ks. Jana Twardowskiego w naszej szkole.                                   

Katarzyna Krupa

Moje wspomnienia z wczoraj

 

Zaczęłam od wyszukania wiersza. Gdy po długim szukaniu wiedziałam, jaki to będzie wiersz, przystąpiłam do wykonywania pracy. Najpierw rysowałam. Potem robiłam z plasteliny kulki. Już nie mogłam się doczekać, kiedy je skończę. Najpierw wyklejałam Maryję i Jezusa. Już wtedy praca była przepiękna. Następnie robiłam tło. Tu mi najdłużej zeszło, bo kilka dni. Bardzo się cieszyłam, bo praca była bardzo ładna. Wybrałam tę technikę, bo mi się podoba. Zaniosłam pracę do szkoły i czekałam na wyniki. Gdy się okazało, że moja praca zdobyła I miejsce, byłam dumna. (Karolina Lisiak, kl. 4 c)

 

Z wczorajszego konkursu recytatorskiego zapamiętałam miłą atmosferę. Widać było, że nasze wiersze podobają się paniom w jury. Były zachwycone, ponieważ każdy z nas podjął się recytacji trudnych wierszy, nawet najmłodsi uczniowie. Na werdykt czekaliśmy zdenerwowani i zniecierpliwieni. Wybrałam fragment ,,Myśli na każdy dzień’’, bo są one pouczające. Uczą kochać ludzi. Bóg jest przy mnie pomimo słabości. Wiem, skąd płynie zło. Starałam się recytować tak, jak potrafię najlepiej i z całych sił. (Kinga Barnaś z kl. 4 c)

…Wybrałam wiersz ,,Sprawiedliwość’’, ponieważ uczy nas, że jesteśmy sobie potrzebni nawzajem. Nie zawsze damy sami radę. Uczy nas też, jak dobrze i sprawiedliwie postępować w życiu. (Aleksandra Urbanik z kl. 4 c)

opracowała Renata Gąsior

[Not a valid template]

%d